Léčebná meditace s Petrem Chobotem

Léčebná meditace s Petrem Chobotem, Ostrava 16.1.2018

Zúčastnil jsem se léčebné meditace s Petrem Chobotem v Ostravě dne 16.1.2018. S sebou jsem si vzal přístroj na měření energie orgánů Bio-Well, kterému jsem věnoval článek na našem webu již dříve . Provedl jsem měření několika dobrovolníků před meditaci a po meditaci. V tomto článku Vám budu prezentovat srovnání každé testované osoby.

Před začátkem meditace s Petrem Chobotem jsem jakožto účastník již několikáté společné meditace přišel s dostatečným časovým předstihem, abych byl schopen si připravit vše potřebné k provedení měření účastníků meditace. Bylo důležité provést kalibraci přístroje, jelikož se nacházel v novém prostředí, kde se podmínky lišily od mého domácího prostoru (jiná teplota, jiná vlhkost vzduchu atd.). Po úspěšném provedení kalibrace (bez ní by bylo měření nerelevantní) jsem oslovil dvě dámy, které po krátkém vysvětlení principů měření souhlasily s tímto experimentem, pak se k nám připojila další osoba tzn. že pro naše měření jsem měl k dispozici dohromady 4 lidi včetně mě (provedl jsem další dvě měření, ale v jednom případě neproběhlo měření po meditaci, v druhém případě neproběhlo měření před meditaci z tohoto důvodu zde nebudu uvádět výsledky měření, jelikož se chci zaměřit na srovnání měření před meditaci a po meditaci, avšak jsem schopen výsledky těchto měření poslat dotyčným osobám na mail, pro tento případ mě kontaktujte na mailu info@energyoflife.cz). Po naší domluvě zde nebudu uvádět jména, a pro naši potřebu si testované osoby pojmenujeme Osoba1, Osoba2, Osoba3, a já zde své výsledky prezentuji pod svým jménem. Všechna měření byla prováděna bez speciálního filtru tzn. že jsme měřil psycho-emoční stav člověka (kdybych použil tento filtr, měřili bychom energii fyzického stavu osoby bez psycho-emočního vlivu). Dále jsem chtěl změřit energii prostoru pomocí zařízení Sputnik, avšak z několika důvodu toto měření nemůžu prezentovat, protože neproběhlo v rámci předepsaných podmínek. Při další příležitosti bych se chtěl zaměřit i na toto měření. A nyní se půjdeme podívat na výsledky jednotlivých měření.

1. Měření Osoba1

Na následujících obrázcích uvidíte stav energie těla před meditaci (část obrázku vlevo) a energii těla po meditaci (část obrázku vpravo). První obrázek se týká pohledu Vlevo, druhý obrázek pohledu vpravo a třetí obrázek pohledu zepředu. Celkově z obrázku pozoruji zvýšenou aktivitu pro urogenitální systém, křížovou kost a kostrč, dále pak výboje v oblasti pro krk, hrtan, průdušnice a štítnou žlázu. Pokud bychom provedli další sérii měření a tyto oblasti by vykazovaly stejné hodnoty doporučil bych se těmto oblastem věnovat. Výsledky v podobě čísel pro první srovnání vypadají takto:

Před meditaci: Energie 58 Joulů (×10-2) Rovnováha 93%

Po meditaci: Energie 54 Joulů (×10-2) Rovnováha 97%

 

Na prvním a druhém obrázku jsem zvýraznil několik části, které si zaslouží pozornost :

  1. Oblast pro sestupný tračník na obrázku vlevo vidíme neustálený výboj energie na obrázku vpravo vidíme, jak se po meditaci tato oblast zklidnila, ustálila. Vidíme i větší výboj energie což značí, že energie zde přibylo.
  2. Oblast pro páteř a bederní obratle a hrudní obratle v případě před meditací vidíme větší narušení energie, pole není homogenní, stabilní, hladké. Po meditaci se tato oblast krásně ustálila s dostatečným množstvím energie.
  3. Na pohledu vpravo vidíme, že celá oblast zad byla před meditací nehomogenní, nestálá a celkově s malou energií. V pravé části obrázku vidíme, jak se pole ustálilo.

 

Na dalším obrázku si ukážeme srovnání analýzy osoby a jejího emočního tlaku, energie, vyrovnání pravé a levé strany a energetickou bilanci orgánů. Všimneme si, že emoční tlak klesl, i když i tak je Osoba1 pod zvýšeným emočním tlakem. Vidíme, že meditace měla vliv na snížení této hodnoty, která se blížila k hodnotám stresu. Energie se snížila po meditaci to může znamenat, že energie se spotřebovala na nějaké léčení, provedla nějakou práci. Dále pak vidíme zvýšenou rovnováhu mezi pravou a levou stranou a zlepšenou energetickou bilanci orgánů.

 

 

Další obrázek nám ukáže jak je na tom osoba s vyrovnáním svých energetických center (čaker) před meditaci a po meditaci. Na pohled můžeme vidět, že energetická centra se po meditaci krásně vyrovnala a v moment měření byla hodnota vyrovnání po meditaci na 93% což je výrazný posun oproti měření před meditaci, kde hodnota vyrovnání byla 82%. Zde se můžeme bavit o dobré práci během meditace.

 

 

Další obrázek nám ukáže zdravotní stav. Vidíme, že fialová křivka znázorňující zdravotní stav po meditaci se v několika případech dostala do zelené oblasti. Před meditaci hodnoty Health Status byly: -0.72
-0.68 v aplikaci se mi tyto hodnoty zobrazovaly jako oranžové tzn. snížená energie, mimo normu. Po meditaci byly výsledné hodnoty Health Status : -0.51 -0.59 což už mi v aplikaci zobrazilo zelené hodnoty tedy v normě. Zde můžeme mluvit o příznivém vlivu léčebné meditace na zdravotní stav měřené Osoby1.

 

Na tomto grafu vidíme momentální stav energie orgánů pro levou a pravou stranu a dále pak hodnotu zásob energie, kterou vidíme na obrázku na hodnotě 47%, před meditaci byla tato hodnota stejná.

 

Další grafy se věnují energetické bilanci orgánů (rovnováze mezi pravou a levou stranou). Vidíme, že v nerovnováze bylo před meditaci 6 orgánů, kde nerovnováha překročila určitou normu relativně zdravého člověka. Na grafu po meditaci vidíme, že Osoba1 se dostala do větší rovnováhy energetické bilance orgánů.

2. Měření Osoba2

Na následujících obrázcích uvidíte stav energie těla před meditaci (část obrázku vlevo) a energii těla po meditaci (část obrázku vpravo). První obrázek se týká pohledu vlevo, druhý obrázek pohledu vpravo a třetí obrázek pohledu zepředu. Vidíme už na první pohled, že část obrázků vpravo je více zarovnaná na některých částech vidíme, že energetický výboj se zvětšil celkově došlo ke zlepšení energetického obalu měřené osoby. Také zde vidíme výboje energie pro oblast krku, hrtanu, průdušnic a štítné žlázy, to může značit nastávající, nebo probíhající nemoc v této oblasti (bolesti v krku, hleny atp.).  Výsledky v podobě čísel pro druhé srovnání vypadají takto:

Před meditaci: Energie 44 Joulů (×10-2) Rovnováha 98%

Po meditaci: Energie 45 Joulů (×10-2) Rovnováha 98%

 

Na dalším obrázku si ukážeme srovnání analýzy osoby a jejího emočního tlaku, energie, vyrovnání pravé a levé strany a energetickou bilanci orgánů. Všimneme si, že emoční tlak se výrazně snížil před meditaci dosahovala hodnota skoro na hranici emočního tlaku úzkosti, avšak po meditaci se tato hodnota snížila. Energie se nepatrně zvýšila po meditaci. Rovnováha mezi pravou a levou stranou se zanedbatelně zvýšila, celkově Osoba2 má vyrovnanou pravou a levou stranu. Energetická bilance se nepatrně zvýšila což se dále projevilo v grafu pro energetickou bilanci orgánů, který si ukážeme dále v článku.

 

 

Další obrázek nám ukáže jak je na tom osoba s vyrovnáním svých energetických center (čaker) před meditaci a po meditaci. Na pohled můžeme vidět, že energetická centra měla Osoba2 před meditaci vyrovnané na hodnotě 92% po meditaci však toto vyrovnání kleslo na hodnotu 88%. Není to markantní rozdíl v rovnováze energetických center, stále jsou v zelené oblasti což odpovídá normě.

 

 

 

Další obrázek nám ukáže zdravotní stav. Vidíme, že fialová křivka znázorňující zdravotní stav po meditaci se v některých případech dostala do normové zelené části. Pro pravou stranu je to výrazný posun. Výsledné hodnoty Health Status byly před meditaci -1.29 -1.33 po meditaci byly hodnoty tyto: -0.99 -1.06 obě hodnoty se mi v aplikaci zobrazili oranžově tzn. mimo normu i když pro měření po meditaci se hodnoty zlepšily.

 

 

Když se podíváme na graf momentální energetické zásoby organismu tak vidíme, že v měření po meditaci se hodnota zvětšila na 8% z hodnoty před meditaci 0%. Z toho vyplývá, že Osoba2 si drobnou část energie dobila během meditace.

 

Další grafy se věnují energetické bilanci orgánů (rovnováze mezi pravou a levou stranou). Vidíme, že v nerovnováze bylo před meditaci 11 orgánů po meditaci se vyrovnala značná část a energeticky nevyrovnaných orgánů zůstaly 4.

 

 

 

3. Měření Osoba3

Na následujících obrázcích uvidíte stav energie těla před meditaci (část obrázku vlevo) a energii těla po meditaci (část obrázku vpravo). První obrázek se týká pohledu vlevo, druhý obrázek pohledu vpravo a třetí obrázek pohledu zepředu. V tomto případě vidíme, že zde nejsou viditelné žádné výrazné rozdíly v energetickém poli Osoby3. Některé části doznaly mírných zlepšení. Výsledky v podobě čísel pro třetí srovnání vypadají takto:

Před meditaci: Energie 49 Joulů (×10-2) Rovnováha 96%

Po meditaci: Energie 47 Joulů (×10-2) Rovnováha 99%

 

Na dalším obrázku si ukážeme srovnání analýzy osoby a jejího emočního tlaku, energie, vyrovnání pravé a levé strany a energetickou bilanci orgánů. Emoční tlak pro Osobu3 byl před meditaci větší po meditaci se snížil až na hranici emočního tlaku Klidný. Energie se snížila po meditaci. Vyrovnání pravé a levé strany se zlepšila po meditaci a energetická bilance orgánů se nepatrně snížila.

 

 

Další obrázek nám ukáže jak je na tom osoba s vyrovnáním svých energetických center (čaker) před meditaci a po meditaci. Vidíme dobrou práci a na první pohled viditelné zlepšení v zarovnání energetických center po meditaci. Také tomu odpovídají naměřené hodnoty vyrovnání před meditaci 89% po meditaci 91%.

 

 

Další obrázek nám ukáže zdravotní stav. Vidíme, že fialová křivka znázorňující zdravotní stav po meditaci se dostala oproti oranžové křivce (znázorňující zdravotní stav před meditaci) do zelené normové oblasti. Vidíme také, že levá a pravá strana se více vyrovnaly. Naměřené hodnoty Health Status byly následující: -0.96 , -1.04. Po meditaci byly naměřené tyto hodnoty: -0.86 , -0.91. Pro obě měření byly v aplikaci zobrazeny oranžově tzn. mimo normu.

 

 

Když se podíváme na graf momentální energetické zásoby organismu tak vidíme, že v měření po meditaci je hodnota na 19% před meditaci byla pro Osobu3 na 16%.

 

 

 

Další grafy se věnují energetické bilanci orgánů (rovnováze mezi pravou a levou stranou). Vidíme, že v nerovnováze byly před meditaci 4 orgány. Po meditaci se pro Osobu3 nacházel v nerovnováze jeden orgán.

 

 

 

 

4. Měření Jiří Plucnar

Na následujících obrázcích uvidíte stav energie těla před meditaci (část obrázku vlevo), během meditace tzn. po prvním meditačním cvičení na odevzdání negativní energie Zemi (část obrázku uprostřed) a energii těla po meditaci (část obrázku vpravo). První obrázek se týká pohledu vlevo, druhý obrázek pohledu vpravo a třetí obrázek pohledu zepředu. Na první pohled si všimneme, že na meditaci jsem přijel v nedobrém energetickém rozpoložení (přemýšlel jsem jak oslovit lidi, aby se zúčastnili mého měření, byl jsem v celkovém stresu, jestli všechno stihnu připravit atd.). Vidíme, že po prvním cvičení se mé energetické pole ustálilo a výrazně zlepšilo, celkově energie měla stoupající tendenci. Měření po meditaci jsem prováděl doma, jelikož jsem nemohl provést měření na místě,  musel jsem změřit ostatní osoby, které se zúčastnili mého měření a tlačil nás nedostatek času. Vidíme pro třetí měření, že energetické pole se obnovilo a výrazně zesílilo. Zde musím také podotknout, že při meditaci jsem používal vložky do bot Bio-Stim , a také technologii ze starověkého Egypta na podporu meditace Hórovy hůlky MONO. Tyto nástroje se také podílely na výsledném výrazném zlepšení mého energetického stavu. Pro mé měření mi vyšly tyto číselné hodnoty:

Před meditaci: Energie 40 Joulů (×10-2) Rovnováha 92%

Po prvním meditačním cvičení: Energie 52 Joulů (×10-2) Rovnováha 96%

Po meditaci: Energie 60 Joulů (×10-2) Rovnováha 95%

 

 

 

Pro ukázku zde uvedu ještě výsledné přímé srovnání na následujícím obrázku. Vidíme, že oranžová křivka (měření před meditaci) má výrazné vychýlení ve všech případech. Jak pro levou stranu, pravou stranu tak i při pohledu zepředu. Zato zelená křivka po meditaci se krásně ustálila a výrazně přesáhla oranžovou.

 

 

Na dalším obrázku si ukážeme srovnání analýzy osoby a jejího emočního tlaku, energie, vyrovnání pravé a levé strany a energetickou bilanci orgánů. Vidíme na grafu, že hodnota emočního tlaku dosahovala do hodnot pro úroveň stresu (oranžová část 4.15) což odpovídá mému rozpoložení po příjezdu na meditaci (nevěděl jsem, jestli tam vůbec budu moct toto měření provést, sice jsem to měl domluvené přes FB, ale víte jak to někdy chodí nastane nějaký komunikační šum atp.), ale jde krásně vidět jak se tyto hodnoty zlepšily pro měření po prvním meditačním cvičení (fialová část 2.49) a následně také pro měření po meditaci (zelená část 2.51). Krásně zde vidíme, jak jsem se na meditaci dobil energií. Ten skok byl výrazný a pociťoval jsem ho tak, že v posledním meditačním cvičení na příjímání energie (Božského světla) jsem nebyl schopen pokračovat a dokončit meditaci (cca 10 minut před koncem). Jelikož se snažím poslouchat své tělo, tak jsem si řekl, že tak to nejspíše pro mě stačilo a nepokoušel jsem se znovu pokračovat, jen jsem relaxoval a prodýchával. Vidíme také jak se v průběhu měnilo vyrovnání pravé a levé strany. Po prvním měření vidíme mírný posun k lepšímu z hodnoty 92.66 na 96.20 po prvním meditačním cvičení, a následné ustálení na hodnotě 95.69 pro měření po meditaci. Kde můžeme vidět skokové zlepšení jsou hodnoty pro energetickou bilanci orgánů, která se po meditaci krásně zlepšila.

 

Další obrázek nám ukáže jak je na tom osoba s vyrovnáním svých energetických center (čaker) před meditaci a po meditaci. Také zde vidíme zlepšení na úrovni vyrovnání energetických center. Naměřené hodnoty vyrovnání byly následující : Před meditaci 89%, po prvním meditačním cvičení 86%, po meditaci 91% a celkově se zvýšila energie v jednotlivých energetických centrech v měření po meditaci (toho si všimneme při pohledu na velikosti jednotlivých čaker).

 

 

Další obrázek nám ukáže zdravotní stav. Můžeme pozorovat, že pro měření po meditaci se zelená křivka dostala do normové části a jen v některých případech se blíží k oranžové části grafu. Oproti oranžové křivce je a stavu před meditaci je to výrazný posun k lepšímu. Výsledné hodnoty Health Status byly následující (první hodnota v daném řádku je pro levou stranu, druhá hodnota je pro stranu pravou):

HS před meditaci: -1.30 , -1.34 – obě hodnoty oranžové tzn. mimo normu

HS po prvním meditačním cvičení: -0.89, -0.74 -obě hodnoty oranžové tzn. mimo normu

HS po meditaci : -0.44, -0.47 obě hodnoty zelené tzn. v normě

 

Když se podíváme na graf momentální energetické zásoby organismu tak vidíme, že v měření po meditaci je hodnota na 62%. Zde ostatní hodnoty nejdou vidět, ale z Bio-Well aplikace, kterou používám na vyhodnocení naměřených výsledků vidím tyto hodnoty. Pro měření před meditaci energetické zásoby byly na 0%. Po prvním meditačním cvičení se energetické zásoby dostaly na hodnotu 31% a výsledná hodnota byla již zmíněných 62%! Což je výrazný posun a skvělé doplnění energie.

 

 

Další grafy se věnují energetické bilanci orgánů (rovnováze mezi pravou a levou stranou). Už pohledem můžete sami porovnat jaký vliv měla léčebná meditace na moji energetickou bilanci orgánů (rovnováhu). Rozdíl posuďte sami. Opět nastalo výrazné zlepšení.

 

 

 

A jako poslední si ukážeme grafické znázornění energie levé strany, přední strany, pravé strany a část obrázku úplně vpravo je rovnováha energetických center (čaker). Oranžová barva odpovídá měření před meditaci, fialová po prvním meditačním cvičení a zelená po meditaci.

 

Závěr

Z mého pohledu a doufám, že i z Vašeho pohledu je na první pohled patrné, že tato společná léčebná meditace měla svůj pozitivní efekt na její účastníky. Bylo by krásné mít k dispozici více lidi, kteří by byli ochotni se zapojit do mého pokusu, aby výsledky byly více vypovídající. Otázka by v tom případě vyvstala s časovou náročností, i když měření jedné osoby netrvá déle než 5 minut, při větším počtu lidí by se to mohlo projevit. I tak si myslím, že na našich případech jsme si ukázali, jak kladně ovlivnila energii těla tato Petrova meditace a z mého pohledu po výsledcích mých měření, můžu doporučit účast na jedné z jeho meditací. Pokud jste doposud váhali jestli ano nebo ne, tak zde máte důkaz, jak taková meditace ovlivňuje energii těla.  Děkujeme Petrovi Chobotovi za jeho skvělou práci a už se nemůžu dočkat další meditace a popřípadě, pokud by byl zájem i dalšího měření, jelikož si myslím, že pro mnoho lidí je takováto forma ověření funkčnosti meditace vítaná a informativní.

 

Děkuji Vám za pozornost a budu se těšit na další pokračování.

Pokud Vás tento článek zaujal byl bych velmi rád za případné sdílení mezi Vaše přátelé, známé, do různých skupin atd.

Pokud byste měli zájem o měření na tomto přístroji (pouze Ostrava a okolí), kontaktujte mě na mailu:

info@energyoflife.cz

 

A jako přídavek si ukážeme pro mou osobu 3-D zobrazení mého energetického pole.

 

 

Jiří Plucnar
Pracuji jako Test engineer ve společnosti Tieto. Jako koníček jsem si spolu se svým bratrancem pořídil tento web, abychom mohli šířit informace, které se často, nebo vůbec neobjevují v mainstream mediích. Zajímám se o téma pyramid, osobního rozvoje a alternativního pohledu na svět kolem nás.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.