Energy of Life

V dávném Starověku nám lidem byly dány technologie, které jsou založeny na základních principech fungování naší Reality. Díky lidem jako je Valery Uvarov, těmto technologiím začínáme rozumět a postupně se stanou součástí našeho všedního života a ovlivní náš přístup jak k sobě samému, tak k ostatním lidem.