Použití měděných plíšků ke stimulaci imunitního systému

Pro zesílení stimulačního účinku Hórových hůlek na imunitní systém a pro hlubší nápravný efekt na sekundární následky (symptomy) onemocnění, stejně jako na onemocnění v latentní (skryté) fázi doporučujeme použít Hórovy hůlky ve spojení se speciálními měděnými plíšky. Tyto měděné plíšky se aplikují na příslušné akupunkturní body těla.

Použití měděných plíšků v zásadě otevírá rozsáhlé možnosti pro cílenou práci na patologických stavech různých orgánů, ale na druhé straně bychom chtěli okamžitě zejména zdůraznit, že taková práce by měla být prováděna pouze po konzultaci se specialistou schopným efektivně a průběžně (dlouhodobě) hodnotit stav daného orgánu, který je cílem nápravné práce. Praxe ukázala, že většina akupunkturních praktiků a psychických léčitelů nemá k takové práci dostatečné znalosti.

Celá pointa našeho tvrzení spočívá v tom, že jakýkoli hluboký vliv na lidský organismus (projevená/ neprojevená nemoc apod.) vyvolává určité reakce. Tyto reakce se mohou projevit v určitých změnách v umístění akupunkturních bodů a nejvýrazněji v objevení nadbytečné energie v některých orgánech, které by měl odborník okamžitě zjistit a napravit.

V tomto kontextu je třeba zdůraznit, že čínská \"mapa\" akupunkturních bodů, která je široce používána po celém světě, je správná pouze pro zdravého člověka.

První nevýhodou této mapy spočívá v tom, že nezohledňuje individuální zvláštnosti, které všichni máme. V celém vesmíru nejsou dva stejní (identičtí) lidé.

Druhá a hlavní nevýhoda spočívá v tom, že daná mapa nezohledňuje, že vývoj určitých onemocnění (zvláště těch závažných), které jsou doprovázeny změnami umístění akupunkturních bodů a jejich náhodném objevení oproti odpovídajícím uzlům v energetickém systému člověka. Je proto samozřejmě nemožné vytvořit jednotnou mapu, která by zohlednila všechny možné posuny akupunkturních bodů ve všech variacích patologických procesů.

Z toho vyplývá, že práce s mapou bez zohlednění právě zmíněných faktorů nevytváří žádný výsledek a dokonce může zrychlit patologický proces, čímž se nemoc dostane do další fáze. A každý následný přechod na další fázi onemocnění bude doprovázen změnami v umístění akupunkturních bodů.

Pokud je odborník na akupunkturu dostatečně zkušený a pocítí dobře vibrace umístění akupunkturních bodů, pak použití Hórových hůlek a měděných plíšků, které jsou postupně přikládány na daných energetických kanálech pro přímý vliv na určitý orgán, mohou vyústit v hluboký pozitivní účinek.

Proto pro účinné využití Hórových hůlek ve spojení s měděnými plíšky zdůrazňujeme, že každá osoba může tuto kombinaci používat nezávisle a bez dozoru pouze v následujících případech:

Všeobecná stimulace energie

V tomto případě by měly být měděné plíšky (velké) aplikovány na čtyři body:

- Dva velké plíšky na Hegu (L14) body na levé a pravé ruce (měděné plíšky jsou upevněny silikonovou nebo běžnou náplastí)

Dva měděné plíšky na bod Zusanli (St. 36)  na levou a pravou nohu.

V případě, že máte potíže s určením bodu He-gu a Zu-san-li doporučujeme vyhledat pomoc odborníka na akupunkturu!

Korekce nerovnováhy energetického obalu

(Náprava "Yin-Yang")

Nerovnováha \"Yin-Yang\" a deformace energetické struktury (skořápky, obalu) člověka jsou velmi běžné. Nerovnováha \"Yin-Yang\" je přesně hlavním důvodem pro vznik jakékoliv poruchy v lidském těle.

Moderní medicína vůbec nezohledňuje tento faktor při analýze příčin vzniku onemocnění a hlubokých mechanismů jejich průběhu. Jako následke pak toto nebereme v potaz při výběru správné techniky (technologie) k nápravě poruch, které se vyskytují v těle.

Pokud budeme mít na paměti, že Yin a Yang jsou dva protichůdné komponenty toku času, je jasné, že moderní praktická medicína nemá potuchy, a co více, přístupy k nápravě problémů kontroly rychlosti vnitřního biologického času a negativních procesů uvnitř lidského těla. Avšak, toto bylo velmi dobře vyvinuto našimi předky. Podívejme se na jednu z metod nápravy Yin-Yang k obnově energetické rovnováhy lidského těla.

V polovině minulého století byla vyvinuta technologie, která nám umožnila vizualizovat elektromagnetickou složku prvního energetického obalu lidského těla. Získané snímky nám dovolují vidět stav energetické schránky, která je součástí elektromagnetického vyzařování těla lidské bytosti. Mluvíme zde o tzv. GDV (gas-discharge imagining - snímkování výboje plynu) zařízení, které nám umožní zobrazit, to co není dostupné pro ostatní technologie.

Pokud má osoba nerovnováhu ve  své energetické struktuře (energetickém obalu) vypadá to, jak je to zobrazeno na obrázku níže.

Lidé s dobře vyvinutou psychickou citlivostí jsou schopni tyto deformace cítit rukama, ve vzácných případech je vidět očima. Taková deformace je odrazem odchylky, která v budoucnu, pokud se s ní nic neudělá, vyústí v problémy na fyzické úrovni.

 

 

Aby se kompenzovala (vyrovnala) nerovnováha v energetické struktuře osoby zobrazené na obrázku 1, je nutné přiložit měděné plíšky na body Hegu a Zusanli umístěných na boku (polovině) těla, kde je pozorována nerovnováha (Obr. 2) a pak začněte používat Hórovy hůlky.

V takovém případě, v závislosti na zanedbání problému, bude možné pozorovat korekci nerovnováhy a proces tvarování energetického pláště (obr. 3).

Stimulace čtvrté (srdeční) čakry (stimulace imunitního systému)

Energetická funkce čtvrté čakry je úzce spojena s vitální aktivitou imunitního systému, normální fungování, které závisí na intenzitě absorbce a transformace energetického toku obklopujícího přirozené prostředí člověka čtvrtou čakrou.

Stimulace energetické aktivity a zvýšení intenzity absorpce toku energie čtvrtou (srdeční) čakrou se provádí pomocí speciálních měděných plíškú s mikro-otvory, které jsou obsaženy v sadě, kterou dostanete při zakoupení Hórových hůlek.

Výběr této čakry je spojen se skutečností, že v průběhu života je v důsledku vlivu různých negativních faktorů méně náchylná k poruchám.

V oblasti působení této čakry jsou například srdce, játra, plíce a samotný brzlík, což je projekce čtvrté čakry ve fyzickém těle.

Měli bychom poznamenat, že čtvrtá čakra hraje speciální roli při rozvoji duchovních schopnosí člověka. Tato vlastnost a její odraz je např. zabudován ve struktuře Cheopsovy pyramidy a pyramidy Slunce (v Teotihuacanu) a postaveny tak, aby v rámci lidské energie vznikly podmínky pro dosažení nejvyšších stupňů iniciace.

Pokud zkratujete energetický obrys umístěním měděných plíšků na projekci čtvrté čakry na hrudníku, a první čakru na patách nohou a pak si vezmete do rukou Hórovy hůlky (projekce 6. a 7. čakry jsou uprostřed dlaní tzn, že stimulace těchto center  probíha skrz držení hůlek v roukou), nastane silná stimulace imunitního systému.

Pro zavedení této efektivní technologie byste měli umístit 4 až 5 měděných plíšků (malé plíšky) s mikro-otvory na ploše nad brzlíkem, jak je znázorněno na následujícím obrázku. Nejlépe je připevníte silikonovou, nebo tkaninou náplastí.

Měděné plíšky na patách nohou by měly být umístěny tak, jak je znázorněno na následujícím obrázku. Rovněž by měly být zajištěny silikonovou nebo tkaninou náplastí.

Poté měděné plíšky neodstraňujte po dobu 12 dnů. Můžete spát a sprchovat se s nimi - náplasti udrží měděné plíšky bezpečně na místě.

Výše uvedený postup má velmi hluboký stimulační účinek na organismus a imunitní systém, proto po ukončení 12 denního cyklu by měly být odstraněny měděné plíšky a imunitní systém by měl být schopen přeměnit přijatou energii.

Pamatujte si, že imunitní systém se vždy snaží kompenzovat jakýkoli silný účinek (i prospěšný), vytváří podmínky, které neutralizují faktor síly. Proto, po jakémkoli silném vlivu, by měl imunitní systém dostat \"odpočinek\". Můžete se vrátit k použití měděných plíšků za měsíc a půl, a začnete s dalším stimulačním cyklem při rostoucím Měsíci.

Využití výše uvedené techniky by mělo být kombinováno s Hórovými hůlkami - to prohloubí stimulační účinek. Imunitní systém pak lépe zpracuje tento efekt působení a nechá ho zajít hlouběji.