Proč byly postaveny pyramidy - pyramidy a jejich účel

Třetí podnět

 

Jednou z božských vlastností, které Neferu vlastnili, byla jejich dlouhověkost, která se ve srovnání s pozemským životem zdála být věčná. Tohoto výsledku dosáhli pomocí zpomalení procesu stárnutí. Smrt nemůže přelstít, ale její příchod může být oddálen natolik, že organismus zestárne až po mnoha stovkách let, dokonce tisíci letech. Abychom dosáhli stejného výsledku musíme zakonzervovat svůj vnitřní biologický čas, něco čeho byli schopni Neferu pomocí energetických zdrojů a pyramid. Jistě toto je věc, která snad každého čtenáře bude zajímat a takovéto jednoduše znějící vysvětlení na jeden z palčtivých problémů existence potřebuje další vysvětlení. Budeme zkoumat povahu tohoto efektu později,  když budete číst sekci synchronizace a výsledky vědeckého výzkumu efektu pyramidových polí a jejich vlivu na lidský organismus. Mezitím se však vrátíme k Neferu.

Zatímco na Zemi se Neferu ocitli mimo vliv energetických zdrojů svých vlastních planet, vytvořili ve svých základnách podmínky pro zachování toku vnitřního biologického času. Jenom největší štastlivci dostali povolení navštívit tyto místa a  později o nich vyprávěli, jako o místech, kde lidská bytost dosáhne „nesmrtelnosti“.

V legendách starých Sumerů bylo takovéto místo nazýváno Tilmun - „Země Života“. Takových míst bylo na Zemi hned několik. Jedno z nich je popsáno v eposu o Gilgamešovi, který byl „ze dvou třetin bůh“, a „z jedné třetiny člověk“ (měl smíšené rodiče). Tato sumerská legenda o hledání nesmrtelnosti vypráví o Gilgamešovi, vládci Uruku, který se zeptal svého „božského otce“ o povolení vstoupit do „Země života“. Starověcí písaři skládali epické příběhy o tomto vyjímečném panovníkovi a popisují, že věděl, že nedaleko od „Země Dolů“ spočívá „Země Života“, do níž bohové přemístili smrtelníky hodné věčného mládí. Bylo to obydlí našich předků, jejichž těla bohové vykoupali v „Očistné Vodě“ (energii).

Několik výprav ukázalo, že vedle gigantických kruhů (lomů) na poloostrově Kola je jezero - Seydyavr, které je v každém ohledu jedinečné.

Seydyavr leží v kráteru starého vulkánu
Objektiv s jemným ostřením v horní části anténních pyramid
  1. Na jeho břehu, značně za polárním kruhem, roste divoká réva. Zde také najdete hmyz a rostliny, jejichž původní stanoviště je daleko na jihu. Voda jezera má opravdu úžasné vlastnosti, které autor knihy Pyramidy, Dědictví bohů (Valery Uvarov) osobně zažil při několika příležitostech. Po řadě expedic, analýzy vody a pokusů prováděných na jezeře vznikla jistota, že oblast jezera Seydyavr byla kdysi místem jedné ze základen Neferu - Tilmun, stejné \"Země Života\" s \"čistící vodou\" ! Energie proudící v kráteru starobylé sopky se stále podobá času-konzervační energii zóny vytvořené Neferu před více než 13,669 lety. I dnes tento tok energie je schopen léčit některé závažné poruchy lidského organismu.