FÁZE 2

Podle projektu budoucí pyramida bude mít:

  1. Čtyř úrovňový systém rezonančních komor.
  2. Dvou úrovňový systém vodních nádrží.
  3. Nepřerušený zužující se kanál vedoucí shora dolů podél středové osy pyramidy pro koncentraci protiproudých energetických toků.
  4. Komplexní vnitřní a vnější energetický systém.

Plánování a vývoj pyramidového komplexu u Tomska je založen na zkušenostech získaných během výstavby experimentální pyramidy u Priozerska.

První etapa realizace plánu  a organizace práce zahrnovala výběr specialistů, kteří jsou zapojeni do budování této složité struktury.

Pracovní smlouvy obsahují některé neobvyklé odstavce pro konvenční stavební projekty, které jsou realizovány tak, aby vytvářely na staveništi zvláštní atmosféru, aby pracovníky udržely ve vysokém duchovním, kreativním a energetickém stavu.

  1. Kouření, alkoholické nápoje a obscénní jazyk jsou zakázány na staveništi.
  2. Alkohol a pití po skončení práce nejsou přijatelné. Pracovník, který přichází na stavbu, musí mít dostatek spánku a být dobře odpočinutý.
  3. Během fáze výstavby je na místě přehrávána duchovní hudba 24 hodin denně, 7 dní v týdnu: mantry, modlitby a různé druhy duchovních melodií různých kultů a národů. Za tímto účelem byly na čtyřech místech kolem staveniště instalovány reproduktory (v kruhu na obrázcích), které hrály po celý den.

Porušení jednoho z odstavců 1. a 2. je následováno okamžitým vyvedením pracovníka ze stavby s následným propuštěním.

 

 

Po zpevnění stropní desky byly namontovány kovové bednění pro stěny centrální komory budoucí pyramidy.

Pak byla spuštěna montáž bednění pro vnitřní rezonanční komory hlavní pyramidy. První energetická úroveň pyramidy bude mít 8 rezonančních komor.

Dále pracovníci pokračovali v montáži výztuže na stěny rezonančních komor hlavní pyramidy a její první energetické úrovně.

Umístění vnějšího kovového bednění a ukotvení do vnitřního bednění pyramidy a jejích rezonančních komor.

Umístění bednění pro průchody mezi rezonančními komorami první energetické úrovně hlavní pyramidy.

Nalévání betonu na první do první úrovně pyramidy, současně se vytváří rezonanční komory včetně průchodů mezi nimi, stejně jako systém vzduchových hřídelí pro ventilaci vzduchu a tím pádem udržování vlhkosti mimo pyramidu.

Podrobnosti o nápadech a principech obsažených v prvním pyramidovém komplexu na světě u města Tomsk naleznete v knize od Valery Uvarova \"Pyramidy, dědictví bohů\".

Pokračovat na jednotlivé fáze:

FÁZE 1

FÁZE 3