První komplex moderních pyramid na světě.

Projekt od Valery Uvarova

V květnu 2011 zahájilo Rusko výstavbu prvního komplexu moderních pyramid na světě, který v sobě zahrnuje a syntetizuje koncepty \"Projekt 12\" a projektu \"Nová Atlantida\".

Začátkem této bez nadsázky epochu tvořící výstavbě, předcházelo čtyři roky plánování a následné realizování plnohodnotné a rozsáhlé experimentální pyramidy. Ve skutečnosti jsme museli znovu objevit cestu, o které staří stavitelé nezanechali mnoho stop.

 

Model pyramidového komplexu. Stavba komplexu je prováděná v několika etapách.

Návrh a vývoj pyramidového komplexu realizoval Valery Uvarov ve spolupráci s architektonickou a stavební společností OOO \"GradoStroyProekt\".

Poslední velké pyramidy byly postaveny velmi dávno. Pouze několik částečně nebo zcela zničených struktur, jejichž architektonické rysy jsou velmi málo známé, se dokázaly zachovat. Ani technické výkresy ani stavební plány nepřežily. Neexistují žádné informace o detailech, konstrukčních prvcích ani o fázích procesu výstavby. Nikde nebyla zmíněna také skutečnost, že konstrukce pyramid se liší podle jejich kvalit a vlastností jejich vlivu na lidskou bytost.

Alexandrijská knihovna, jejíž drahocenné rukopisy včetně textů starého Kánonu o něž jsme měli zájem, obsahující informace o tom, jak postavit pyramidy, spálili křesťanští fanatici, kteří nám tím jakoby nechtěli ulehčit už tak dost těžký úkol.

Texty Kánonu starověkého Egypta

Obecně jsme museli znovu projít touto náročnou cestou a nebylo by moudré uskutečnit tento krok slepě, aniž bychom vybudovali úplný model budoucí pyramidy.

Předběžně byly analyzovány různé zdroje, starověké i současné, stejně jako existující zkušenosti stavitelů moderních pyramid, včetně pyramid Alexandra Goloda založených na dřevěném rámu, pokrytých plátnem impregnovaným polymerovou pryskyřicí.

I když byly do výstavby experimentální pyramidy investovány velmi velké prostředky, tento krok přinesl jedinečnou zkušenost, kterou nelze hodnotit penězi.

(více na této adrese)

Pyramidy v Gíze.

V procesu budování experimentální pyramidy jsme narazili na stejné problémy, upadli do stejné jámy, jako naši vzdálení předchůdci. To nám zase dalo pochopit řadu architektonických a technologických řešení starých stavitelů pyramid.

Výsledkem toho, co zůstává záhadou pro mnoho vědců, bylo po konstrukci experimentální pyramidy jasné a srozumitelné.

V prvních fázích výstavby experimentální pyramidy jsme začali pociťovat její energetický vliv. Reakce organismu, stejně jako transcendentální zkušenost těch, kteří pracují uvnitř pyramidy, tato nová cesta nám umožnila podívat se a posoudit co může pyramida dát lidské bytosti a co je schopna také vzít.

Viděli jsme a pochopili, které konstrukční detaily a parametry pyramidy ovlivňují výkon a vlastnosti jeho vlivu.

Postupně jsme dospěli k pochopení toho, jak by měly budoucí pyramidy vypadat a jak je postavit, aby získaly jeden nebo druhý typ účinků z jejich energetického vlivu.

3D model centrální pyramidy komplexu u Tomsku (projekt Valery Uvarova).

Návrh a vývoj pyramidového komplexu probíhal ve spolupráci s architektonickou a stavební firmou OOO \"GradoStroyProekt\".

Nejdůležitější poznatky získané během konstrukce a používání experimentální pyramidy jsou znalosti případů a podmínek, při kterých může vliv pyramidy vyvolat pozitivní nebo negativní reakce lidského organismu!

Seznam faktorů schopných vyvolat nežádoucí procesy v organismu není krátký. Podívejme se na jeden z nich pomocí příkladu pyramidy Alexandra Goloda.

Při organizování masových návštěv svých pyramid Alexandr Golod nepřemýšlel o tom, že pyramidy spolu s dalšími jedinečnými vlastnostmi slouží jako akumulátor energie.

Co to znamená pro lidi, kteří navštívili pyramidu?

Pyramida Alexandra Goloda
na dálnici Riga a jejím 38 km.

Energetický vliv pyramidy na člověka začne, jakmile osoba vstoupí do pyramidy. Tento vliv stimuluje uvnitř člověka velmi hluboké energetické a fyziologické procesy a aktivuje imunitní systém, čímž pak organismus nastavuje na vyšší energetický stav. Pak začíná celé spektrum pozitivních procesů, z nichž některé se dají cítit téměř okamžitě. Existuje mnoho příkladů. Problémy začínají, když do pyramidy vstoupí nemocná osoba. S každým nově příchozím nemocným člověkem, který vstupuje do pyramidy se hromadí v pyramidě stále více \"energie nemocí\",  pyramida si zapamatuje tyto vibrace nemocí.

Interiér pyramidy Alexandra Golodova.

Nyní vynásobte roky její existence množstvím nemocných lidí, kteří do této pyramidy vstoupili pro léčebné účely, mezi nimi, například stovky lidí, kteří onemocněli rakovinou.

Problém je v tom, že někteří zdraví, ale energicky vyčerpaní lidé, kteří vstupují do takové pyramidy pro léčebné účely, pro doplňování energie nebo prostě pohánění zvědavostí, ji opustí jako nosiče vibrací chorob, které jsou zaznamenány v energetickém poli této pyramidy. Tito lidé se nevyhnutelně stávají nositeli vibrací doprovázejících rakovinové procesy.

Další vývoj tohoto nepříznivého scénáře bude záviset na stavu imunitního systému člověka a také na počtu dalších faktorů, jako je úroveň nervového stresu, která může následně vyvolat mechanismus vzniku rakoviny v organizmu.

Představte si, kolik lidí za posledních 10 let navštívilo pyramidy od Goloda! Pyramidy v Gíze, stejně jako jiné zničené pyramidy v Egyptě a v jiných částech světa, pro ně to platí také!

Aby se zabránilo takovýmto účinkům, musí být pyramida postavena správně, s pochopením toho, proč se staví a za jakým účelem. Různé úkoly vyžadují různé konstrukce pyramid, stejně jako systémy pro neutralizaci negativních vibrací a odstraňování energie choroby. Přístroje na čištění energie by měly být zohledněny při návrhu pyramidy. V dávných dobách nebyly takové problémy, protože pyramidy nikdy nebyly postaveny pro účely hromadných návštěv. V pyramidách pracovala, co do počtu omezená, avšak speciálně připravená skupina lidí.

Stavba samozřejmě začala hledáním místa s určitými energetickými vlastnostmi. Vedle energetických vlastností je velmi důležité odhadnout geologickou formaci místa, z něhož se skládá povrch a zda je v blízkosti voda.

Doslova jsme prošli všemi potenciálními místy pro výstavbu projektu \"Nová Atlantida\". Byly studovány geologické a morfo-strukturní mapy těchto míst i mapy geologických poruch a poté byly zkoumány jejich energetické vlastnosti. Výsledkem je pozemek o celkové ploše 225 hektarů. V hloubce 300 metrů pod komplexem pyramid se nachází velké podzemní jezero. Tato skutečnost hrála rozhodující roli při výběru tohoto místa pro výstavbu, neboť je to voda, přes kterou se energie pyramid přenáší až do říčních vod, které proudí do jezer a do oceánu.

První etapa stavby byla rozpracována na ploše o rozloze 74 hektarů.

Konstrukční oblast komplexu pyramid, 15 minut jízdy autem z města Tomsk.

Po nezbytných geologických průzkumných pracích jsme provedli geodézi,pro určení umístění centrální pyramidy a silnici do oblasti výstavby.

Poté byla stavba centrální pyramidy uzavřena oplocením a byla zahájena výstavba infrastruktury, která byla schopna podpořit tento obrovský projekt a poskytnout staveništi vše potřebné.

Konstrukční fáze komplexu pyramid

Postupně zde budou přibývat jednotlivé fáze konstrukce komplexu pyramid. Usilovně na tom pracujeme. Děkujeme za Vaší trpělivost.

TOMSK FÁZE 1

TOMSK FÁZE 4

TOMSK FÁZE 7

TOMSK FÁZE 2

TOMSK FÁZE 5

TOMSK FÁZE 3

TOMSK FÁZE 6

Město pyramid

Právě připravujeme!