Hórovy hůlky a imunitní systém

ODPOVĚĎ DÁVNÝCH ZEMSKÝCH CIVILIZACÍ NA KOSMICKÝ VIRUS A BAKTERIOVOU HROZBU

 

Staroegyptské památky a písemnosti v sobě obsahují vědomosti, které jsou pro lidstvo nesmírně důležité.

Po velké katastrofě v Solárním systému se začaly objevovat události, které mají velmi negativní dopad na lidskou energii a imunitní systém. Tato souvislost byla objevena a publikována v roce 1997.

Tyto události se vyvíjejí podle určitého scénáře a vytvářejí podmínky, za nichž někteří lidé ztratí imunitu vůči nemocem získaným během svého života. Během takových časů prudce stoupá úmrtnost na nemoci, které imunitní systém jinak zvládne s pouhým mírným zvýšením teploty.

Příčinu takovýchto událostí lze nalézt v hlubinách Solárního systému.

Neustálá astronomická pozorování prováděná egyptskými kněžími umožnila vypočítat cyklus, ve kterém se na Zemi a ve Sluneční soustavě vyskytují negativní jevy – přesně každé 4 roky.

Venuše, která jinak „šlape jako hodinky“, podlehne silným kosmickým vlivům a jednou za čtyři roky náhle zpomalí, zatímco Mars ve stejném okamžiku zrychluje.

Současně, jakoby na jakýsi příkaz, Saturnovy měsíce Janus a Epimetheus si na své společné oběžné dráze vyměňují své pozice a na Zemi se ve vodách Tichého oceánu objevuje nový proud „El Niño“.

Výskyt tohoto proudu nevěstí nic dobrého. Následují povodně, tsunami a epidemie, většinou v zemích Tichomoří.

„El Niño\" vzniká zvýšením magnetického pole Země, ke kterému dochází působením silných kosmických vlivů, což s sebou krom vysokého počtu přírodních katastrof může přinést i nepokoje ve společnosti.

Pojďme se podívat na statistiky posledních 20 let, počínaje prvním rokem nového milenia.

2001

11. září se vepsalo do historie jako den útoků na Ameriku.

Ve stejném roce začala válka v Afghánistánu.

V 21 zemích vedl nárůst zemského magnetického pole k propuknutí cholery.

Vypuknutí SARS v provincii Guangdong na jihu Číny se rozšířilo do dalších částí Číny, Vietnamu, Nového Zélandu, Indonésie, Thajska a Filipín.

2001 + 4 = 2005

Šest dní před začátkem roku 2005 si hrozná tsunami v Indickém oceánu vyžádala více než 300 000 životů.

Napříč Evropou a Asií se přehnala „Oranžová revoluce“.

Došlo jak k přírodním, tak technologickým a leteckým neštěstím, anomáliím klimatu, zemětřesením a tsunami.

V Thajsku, Vietnamu, Indonésii a Kambodži došlo k vypuknutí „ptačí chřipky“.

2009 + 4 = 2013

Nepokoje v celé řadě zemí na různých místech světa.

Zemětřesení v Íránu, Číně, Pákistánu a na Filipínách.

Ničivé povodně v Indii, Afghánistánu, Pákistánu, Číně, Mexiku a na Filipínách. Vlna povodní se prohnala

napříč Evropou, Ruskem, Kambodžou, Laosem a Vietnamem.

Přírodní a technologické katastrofy, letecká neštěstí v Bangladéši, Indii, Číně, Afghánistánu,

Indonésii, Turecku, Itálii a Španělsku.

Výskyt Eboly. Stanovení ptačí chřipky jako choroby způsobené viry H5N1 a H7N9 v jižní a východní Asii.

2013 + 4 = 2017

V říjnu 2017 zažil Madagaskar svou dosud nejsmrtelnější epidemii moru. Byly nakaženy tisíce lidí.

V roce 2017 byla každá čtvrtá smrt v Jižní Africe a Botswaně způsobena HIV / AIDS.

Rok 2021 nás teprve čeká, ale již před jeho nástupem lidstvo zasáhlo vypuknutí viru COVID-19. Příčinou je neobvyklé zvýšení sluneční aktivity, a tím i magnetického pole Země.

Výše uvedené statistiky jasně ukazují korelaci mezi přírodními, sociopolitickými a zdravotními událostmi v rytmu 4letého a 12letého cyklu.

Zvýšení magnetického pole Země vytváří příznivé podmínky pro vývoj a mutaci různých druhů bakterií a virů, včetně viru selhání imunity u volně žijících a domácích zvířat, a ty pak mohou být přenášeny na lidi s oslabeným imunitním systémem.

Proto má zásadní význam posílení imunity, a to převážně vyhýbání se čemukoli, co ji vyčerpává.

Tváří v tvář tak nepříznivému vesmírnému vlivu museli naši předci vyvinout prostředky, jak se chránit.

Po prozkoumání mechanismu, kvůli kterému se v přírodě a lidském organismu objevují poruchy, vyvinuli egyptští kněží řadu opatření a po celém světě pak šířili informace o sadě nástrojů pro účinnou prevenci a kontrolu poruch imunity.

Vyobrazení těchto prostředků lze ještě dnes najít u Egypťanů, v Tibetu, Sumeru, Elamitech a dalších civilizacích starověku.

V Egyptě byla jedna sada takových nástrojů ke stimulaci imunitního systému pojmenována po bohu Hórovi, bohu harmonie. Není náhodou, že všechny sochy faraonů a kněží pevně svírají v rukou „Hórovy hůlky“, objekt nejvyšší důležitosti, od kterého se během svého života nikdy neodlučovali.

„Hórovy hůlky“ mají úžasnou, téměř neskutečnou vlastnost – schopnost synchronizovat vibrace lidské aury s rytmy vibrací aury Země a Šambaly.

Jakýkoli tok energie přicházející z Vesmíru na Zemi nejprve prochází Šambalou, což jej mění v rozsah vnímatelný člověkem a dává mu zvláštní vlastnosti.

V posvátných tibetských a egyptských textech existuje přímý odkaz na nutnost synchronizovat se s energiemi Země a Šambalou-Kosmem, což je cesta předurčená samotnou lidskou podstatou.

Prostřednictvím filosofie „jak nahoře, tak dole“ se kněží snažili vyjádřit tuto potřebu synchronizovat , učit a vysvětlit, jak nasměrovat kosmické energie na Zemi, což představovalo významný krok lidské touhy po poznání božského a nesmrtelnosti duše.

Kniha „Herma Trismegista“ říká:

„A já sám“, pronesl Hermes, „dám dar lidskému pokolení. Zasvětím lidem Moudrost a Prozíravost, Výřečnost a Pravdu a nikdy je nepřestanu obdařovat Invencí. A nikdy nepřestanu příznivě ovlivňovat smrtelné životy lidí dle mého typu života (tj. znamení Zvěrokruhu – pozn. překl.), v němž byli narozeni. Protože tyto typy, které náš Otec a Stvořitel určil mně, jsou typy moudrosti a inteligence, a ještě více to platí, když pohyb Hvězd, které nad těmito typy mají přirozenou moc, jsou s nimi ve vzájemném souladu.“

(Z anglického překladu uvedeném v Thrice-Greatest Hermes, Vol. 3, by G.R.S. Mead, [1906], Excerpt XXV. a Excerpt XXVI. přeložil Sarkyr. Zdroj: http://zridlo.net/kore-kosmou/)

V jednom z textů se Hermes obrací ke svému učedníkovi Asklépiovi a vykřikuje:

„Či nevíš, Asklépie, že Egypt jest obrazem nebe, či spíše přenesením a sestoupením všeho, co se koná a řídí na nebi? A mám-li se vyjádřiti přesněji, naše země je chrámem celého světa.\"

Přenos těchto energií a sil, které působí v nebi a na Zemi na lidskou bytost, byl částečně proveden pomocí „Hórových hůlek\".

V buddhismu existuje termín Vajra, považovaný za magický nástroj s božskou mocí.

Tibetští lámové tvrdí, že „Vajru dali bohové nebes k užívání vládcům Šambaly“.

V rukou bohyně vyobrazené na poháru jsou předměty velmi podobné „Hórovým hůlkám\", které mají stimulační účinek na lidský imunitní, nervový a endokrinní systém.

Kult velké bohyně Kiririši z Elamu, pocházející z 3. tisíciletí před Kristem, je určitým způsobem spojen s kalendářními výpočty a energetickým cyklem Venuše, který ovlivňuje sexuální a hormonální oblasti v lidském životě (ne náhodou je Venuše považována za bohyni lásky).

Stimulace imunitního systému byla prováděna pomocí „Hórových hůlek“, umožňujících harmonizaci dvou protiproudů času uvnitř nás samých – ve východní tradici se jim říká Yin-Yang, ve starověkém Egyptě byly označovány jako „BA“ a „KA“.

Tímto způsobem bylo energetické pole člověka synchronizováno s energetickými poli Země a Šambaly, a člověk tak byl osvobozen od negativních energií a nemocí.

Takto je to vyjádřeno na Smaragdové desce:

„A protože všechny věci jsou a pocházejí z Jednoho, zprostředkováním Jediného, ​​tak se všechny věci z této jediné esence rodí adaptací (synchronizací).

„KA“ je otcem této podstaty, „BA“ její matkou. V lůně ji nosil energetický vír, Země je zdrojem její energie. Tato „energie“ je otcem všech druhů dokonalosti v celém Vesmíru. Jeho síla zůstává při strukturování celá. Strukturovanou energii lze opatrně a s velkou dovedností oddělit od stimulující energie, jejích jemných forem od těch hrubých.

Tato „energie“ stoupá ze Země do nebe a sestupuje znovu na Zemi, čímž získává vlastnosti jak nejvyšší, tak i nejnižší energetické roviny. Pomocí tohoto mechanismu získáte vlastnosti patřící Vesmíru. Díky tomu budete osvobozeni od jakékoli nerovnováhy a všeho zla.

Tato „energie“ je silou všech sil, protože je schopna transformovat jakoukoli, i tu nejjemnější věc a proniknout jakkoli pevnou hmotou.

Takto byl stvořen svět. Tímto způsobem vznikají úžasné formy, jejichž mechanismus je tento.“

Otčenáš, Modlitba Páně (The Lord\'s Prayer) je v podstatě volným převyprávěním Smaragdové desky Herma Trismegista, která nese stejnou myšlenku synchronizace toho, co je na Zemi, s tím, co je v nebi:

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno tvé,

přijď království tvé,

buď vůle tvá

jako v nebi, tak i na zemi.

Nejdůležitějším výsledkem mnohaletého výzkumu památek starověkého Egypta je poznání, že skutečná příčina mnoha epidemií, sociálních otřesů a technologických katastrof v dějinách planety Země je kosmického původu.

Nejlepší způsob, jak se chránit před negativními účinky virů a bakterií, je posílit svůj imunitní systém pomocí mechanismu poskytovaného samotnou lidskou podstatou, přičemž rozhodující roli tehdy hrály „Hórovy hůlky“ a pyramidy.

 

Nejzajímavějším objevem v průběhu výzkumu znalostí dávných civilizací byl objev vynálezu„Hórových hůlek“ – mechanismu, jak se vypořádat s určitými škodlivými kosmickými vlivy. Byly speciálně vyvinuty k neutralizaci negativních účinků určitých planet, které jsou ve starověkých textech označovány jako „planety démonů“.

Pravidelně se opakující vliv těchto planet kromě škodlivého účinku na imunitní systém také zhoršoval schopnost kněží vnímat jemné energie a informace. Došlo k narušení struktury mozku, které vedlo ke ztrátě jasnovidnosti a schopnosti vykládat poselství bohů. Po takovém narušení jim trvalo dlouho, než se zotavili. Nakonec s pomocí shora kněží vytvořili nástroj schopný kompenzovat účinky negativních vlivů těchto planet. Tento nástroj byl zcela náhodou objeven v petrohradské poustevně.

 

POZNÁMKY

Projevy neviditelných faktorů ovlivňujících epidemickou situaci na naší planetě lze pozorovat nejen v kratších 4letých a 12letých rytmech, ale také v dlouhých, například stoletých (4x25) cyklech.

K nárůstu magnetického pole Země dochází plynule a obvykle začíná na konci roku před rokem určujícím cyklus.

Začněme od roku 1720, po kterém následuje další hlavní rok (1721), pak budeme přidávat 100 let.

1720 - mor

V roce 1720 se po celé Evropě vynořila hrozná epidemie bubonického moru, která si vyžádala přes 100 000 životů.

1720 + 100 = 1820 – cholera

100 let po epidemii moru v Evropě byla Asie zasažena epidemií cholery, zejména Indonésie, Filipíny a Thajsko (oblast Pacifiku).

Tato epidemie si rovněž vyžádala více než 100 000 životů a byla způsobena kontaminací přírodních zdrojů pitné vody.

1820 + 100 = 1920 - španělská chřipka

Tato epidemie je dobře zdokumentována (mnohem lépe než ta předchozí) a je považována za zatím poslední velkou pandemii.

Španělské chřipce podlehl rekordní počet lidí. Zatímco na předchozí pandemii zemřelo asi 100 000 lidí, touto nákazou onemocněla miliarda lidí, z nichž asi 100 milionů zemřelo. Tato epidemie je považována za nejsmrtelnější v historii.

1920 + 100 = 2020 – koronavirus

Může existovat několik příčin. Je pozoruhodné, že začátek této epidemie opět souvisí s Tichomořím; virus se rychle rozšířil z Číny do Jižní Koreje a poté do Íránu, Evropy a Ameriky.

Takto pravidelný interval hrozných epidemií, který se po několik stovek let opakuje, vyvolává otázku: Je to náhoda? Daleko víc to vypadá na skrytou genocidu vytvářením podmínek narušujících imunitu. Tomu by měla být věnována pozornost ze všeho nejdřív.

Překlad připravila:

Márty Fabiánová

Překladatelka
Jsem lektorka, terapeutka a průvodkyně velkosrdcých žen, které mají odvahu jít za svými sny a hledat klíč k harmonii uvnitř sebe sama. Bude mi ctí a potěšením touto cestou provázet i tebe.