Projekt 12 - Nová Atlantida

Motivace projektu

Projekt od Valery Uvarova

Projekt 12

V roce 2010 byl  projekt \"Projekt 12\" představen na největší světové výstavě - EXPO 2010 v Šanghaji.

Výstava trvala 6 měsíců a během této doby ji navštívilo 70 milionů lidí (polovina obyvatel Ruska).

Výstavy se zúčastnilo 192 zemí, které představily nejpokročilejší technologické, vědecko-technické, energeticky-ekologické a ekonomické úspěchy.

Výstava se konala pod heslem \"Lepší město - lepší život\" a každá země představila svou vizi města budoucnosti.

Na této výstavě jsme představili náš projekt \"Projekt 12\" - vizi města budoucnosti.

O náš projekt byl během této výstavy velký zájem a přitahoval pozornost návštěvníků.

Projekt 12 byl velmi ceněn jak organizátory, tak i návštěvníky výstavy.

Certifikát udělený Valery Uvarovovi (autor projektu) Projekt 12 - Nová Atlantida pro účast na mezinárodní výstavě Expo 2010 Shanghai China
Osvědčení o účasti v mezinárodní výstava Expo 2010 Shanghai China, Projekt 12 - Nová Atlantida. Autor projektu Valery Uvarov, Andrey Korman, Oktay Aliev
Patenty Valery Uvarova na pyramidální stavby

Motivace projektu 12 - Nová Atlantida

Přestože bylo napsáno mnoho knih o vlastnostech pyramid, zatím se bohužel nestaly nepostradatelnou součástí naších životů. Jedním z důvodů je to, že lidé stále nepochopili co jsou pyramidy skutečně zač a proč byly postaveny. Bylo předloženo mnoho názorů a návrhů, ale žádná definitivní a přesvědčivá verze jejich skutečného účelu se zatím neobjevila.

Naši předkové byli obklopeni hypotézami a domněnkami tak rozporuplnými, že v nich tento beznadějný stav věcí vyvolával bezradnost tak silnou, až se pro ně stala hnacím motorem pro vytvoření díla, jež nemá obdoby – vybudovali pyramidy, jaké dnes není schopna postavit sama o sobě žádná země, dokonce ani ty nejrozvinutější a nejbohatší ne. Vytvoření obdobných pyramid by vyžadovalo spolupráci celého světa. To by ovšem bylo možno pouze v případě, že by se k takové spolupráci našla pro lidstvo dostatečně silná motivace.

Jaká byla motivace našich předků? Jaký byl ten silný podnět, který umožnil lidem dosáhnout toho, skoro až nemožného úkolu?

Kdo ví - možná se v nás také něco rozhýbe, a třeba když  pochopíme motivy našich předků, pocítíme vážnou touhu se sjednotit na základě těchto myšlenek. Bylo by koneckonců hezké si myslet, že nejsme horší než ti, kteří před námi přišli a byli schopni skvělých a vznešených skutků.

Bylo zde přinejmenším alespoň 9 podnětů, které převědčily naše předky k výstavbě pyramid po celém světě.

Pojďme  se podívat na pár z nich.

První podnět

Z knížky Valery Uvarova \"Pyramidy, Dědictví Bohů\"

Druhý podnět

Z knížky Valery Uvarova \"Pyramidy, Dědictví Bohů\"

Energie Života

Z knížky Valery Uvarova \"Pyramidy, Dědictví Bohů\"

Třetí podnět

Z knížky Valery Uvarova \"Pyramidy, Dědictví Bohů\"