Důležité informace k Hórovým hůlkám

Při práci s Hórovými hůlkami byste měli vědět a zapamatovat si následující:

  1. Není vhodné používat Hórovy hůlky v kombinaci s halucinogenními látkami nebo omamnými látkami, ale také ve stavu silné alkoholické intoxikace.

Výsledky tohoto použití jsou zcela nepředvídatelné.

Avšak po 4-6 hodinách po požití poháru dobrého vína Hórovy hůlky zvýší pozitivní účinek, který má víno na organismus a vaskulární systém.

2.  Nedoporučujeme pracovat s Hórovými hůlkami při zapnuté mikrovlnné troubě, nebo jiných zařízení vydávající silná elektromagnetická pole.

Pomocí Hórových hůlek se aktivují čakry organismu. Energetická centra se otevírají a zvyšují intenzitu absorpce energie až o 40%.

Na jedné straně to vede ke zvýšení velikosti lidského energetického pole.

Na straně druhé takové otevření čaker usnadňuje pronikání škodlivého záření do organismu, což vede k narušení biorytmu orgánů a tělesných systémů. Proto, aby se zabránilo škodlivému záření, imunitní systém dramaticky snižuje intenzitu absorpce toku energie a uzavírá čakry. Dále je vytvořen ochranný obal tím, že se aura utěsní a zmenší její šířka.

Tento faktor je třeba vzít v úvahu při výběru správného místa a času pro práci s Hórovými hůlkami.

Výše uvedené upozornění platí také pro oblasti se zvýšenou radioaktivitou, blízkostí elektrických vedení a oblastí se silnými elektromagnetickými poli.

Účinek použití Hórových hůlek je na těchto místech nejvíce nepředvídatelný.

3. Není vhodné řídit auto, letadlo nebo loď ihned po použití Hórových hůlek, může dojít k ospalosti. Nástup ospalosti je přirozeným důsledkem účinků Hórových hůlek na nervový systém.

Nebojujte s tím, lehněte si a odpočiňte si. Spánek bude krátký a produktivní, zatímco organismus přemění přijatou energii, po probuzení se budete cítit osvěženi a čerství.

Lidem s hypotenzí (nízkým krevním tlakem) se doporučuje, aby si nenakládali nadměrné množství práce, pokud používají Hórovy hůlky KONT ve dnech s prudkým poklesem atmosférického tlaku a geomagnetických bouří.

Z tohoto důvodu během nebo bezprostředně po použití Hórových hůlek KONT může dojít k mírným závratím. Nebojte se, lehněte si a odpočiňte si. Váš stav se normalizuje do 15 minut.

4. Hórovy hůlky mají silný antistresový efekt, harmonizující nervový systém. V tomto ohledu je třeba vzít v úvahu konkrétní vlastnost.

Při práci s Hórovými hůlkami je žádoucí uvolnit mysl od myšlenek, které způsobují stres.

Hórovy hůlky aktivují hluboké procesy spojené s lidským vědomím. Práce s hůlkami při soustředění na stresující zážitky může způsobit závratě.

5. Lidé s přetrvávajícím vysokým krevním tlakem by měli začít postupně pracovat s Hórovými hůlkami KONT a dbát na své pocity. Je třeba si uvědomit, že Hórovy hůlky KONT, obzvláště v kombinaci s magnetickými nástavci, mají silný impulsní efekt.

6.  Další poznámka týkající se opatrnosti se týká lidí s ledvinovými a žlučovými kameny, zvláště když je stav výrazně zhoršen.

Stimulací krevního oběhu Hórovy hůlky mohou vyvolat náhlé vyloučení štěrku a kamenů.

Zejména se to týká typu Hórových hůlek typu KONT.

Lidé s výše uvedenými podmínkami by proto měli začít pracovat s Hórovými hůkami po dobu 15-30 minut denně a pečlivě pozorovat jejich organismus.

Během práce s hůlkami lze postupně zvyšovat dobu jejich používání. V tomto případě budou Hórovy hůlky podporovat rozpuštění a vyloučení kamenů z organismu způsobem určeným samotnou podstatou člověka.

7. Lidé s diabetem by si poznamenat, že při práci s Hórovými hůlkami KONT může hladina cukru v krvi vzrůst o 2-3 jednotky.

To platí zejména pro ty, kteří utrpěli cukrové kóma, stejně jako pro starší lidi.

Práce s Hórovými hůlkami pomůže stabilizovat hladinu cukru v krvi.

Při pravidelném užívání Hórových hůlek typu QUARTZ, CRYSTAL nebo MONO se hladina cukru v krvi sníží o 2-4 jednotky.

V 50% případů dochází k částečné obnově zraku.

Pokud jsou měděné plíšky umístěny podél pankreatického energetického kanálu, může dojít k vychýlení (nárustu či poklesu) hladiny cukru kvůli náhlé změně počasí a v případě nadbytečné energie, 

8. Ženám se doporučuje, aby při menstruaci nepoužívali Hórovy hůlky.

Používáním Hórových hůlek docílíme zlepšení průtoku krve, které v případě ženské menstruace mohlo vyústit k nadměrnému vylučování krve  než obvykle.

9. Lidem s energetickými kanály blízko k povrchu těla se můžou objevit neobvyklé stavy při používání Hórových hůlek, když nastanou náhlé změny v atmosférickém tlaku, stresu či zvýšené pracovní námaze.

Takové možné pocity se objeví v prvních minutách používání hůlek, po několika dalších minutách se tyto stavy vytratí a vše se vrátí k normálu.

10. U lidí, kteří jsou staticky nabití, způsobují časté elektrické výboje když se dotýkají různých objektů, může práce s Hórovými hůlkami být doprovázená pocitem nadměrné nabuzenosti.

V takovém případě se doporučuje před práci s Hórovými hůlkami, nebo v případě nástupu nadměrné nabuzenosti použít studenou sprchu. 

11. Při práci s Hórovými hůlkami můžou vzniknout potíže u lidí, kteří mají \"bloky\" energetických kanálů, stejně jako dystrofickou dekompenzaci. K odstranění těchto nepříjemných pocitů je nutná korekce dietou a očištěním organismu.

S pravidelným používáním Hórových hůlek se do týdne aktivuje energetický systém, nepříjemné pocity zmizí a citlivost se zvýší.

Zvláštní pozornost by měla být věnována páteři.

Vzhledem k tomu, že je funkčně neoddělitelně spojena s aktivitou lidské energetické struktury, nejen stav několika orgánů závisí na stavu páteře, ale také na náchylnosti dotyčné osoby. Osteochondróza blokuje systém normální výměny energie v celém organismu.

Jedním z příznaků, které naznačují přítomnost bloků, je teplota rukou a nohou. Pokud jsou studené, znamená to, že je páteř zablokována. To je jeden z důvodů pro úplný nedostatek pocitů při použití Hórových hůlek.

Kromě toho nízká teplota rukou znamená, že hůlky nejsou dostatečně zahřáté a tím jsou nedostatečně aktivovány. V některých případech může osoba s osteochondrózou pociťovat akutní nepohodlí při práci s psychikou.

S pravidelným používáním Hórových hůlek a také vložek do bot Bio-Stim, které stimulují zásobování krví páteře, pánevními orgány a nohou, se ruce a nohy stále více zahřívají. To má vliv na správnou funkčnost Hórových hůlek.

12. Lidé, kteří nedávno měli infarkt nebo mrtvici, stejně jako pacienti, kteří jsou vystaveni riziku cévních problémů, by měli věnovat velkou pozornost pocitům, které prožívají při práci s Hórovými hůlkami.

Stimulací lidského energetického systému Hórovy hůlky dochází ke zlepšení krevního oběhu. V případě výše uvedeného může dojít k pocitu tlaku a dokonce bolesti v problematické oblasti.

Na jedné straně to může pomoci odhalit dosud neviditelné poruchy, korigovat stávající odchylky a pomoci zabránit infarktu nebo mrtvici.

Na straně druhé, použití Hórových hůlek může pomoci kompenzovat následky způsobené infarktem nebo mrtvicí, a tím snížit riziko jejich opakování.

Proto se doporučuje, aby lidé, kteří měli infarkt nebo mrtvici, stejně jako pacienti, kteří jsou ohroženi slabým vaskulárním (energetickým) systémem, používali Hórovy hůlky s náplní jemně zrnitého křemene.

Tento typ hůlek má mírný stimulační účinek, který snižuje riziko srdečního záchvatu nebo cévní mozkové příhody a nezpůsobuje žádné nepříjemné pocity.

13. Hórovy hůlky jsou nástrojem pro osobní potřebu.

Když uchopíme Hórovy hůlky do rukou, tak se přizpůsobí této osobě. Vytvoří \"pranickou\" skořápku okolo člověka, opravují negativní procesy a abnormality v organismu. Naladěny na daného člověka, Hórovy hůlky zesilují vibrace příkazů posílaných endokrinním systémem, našim interním lékařem, k nápravě stávajících poruch.

 V procesu interakce s organismem Hórovy hůlky si pamatují frekvenci diktovanou organismem dané osoby. Tato vibrace je individuální. Je unikátní v celém Vesmíru, je to individuální vibrační kód člověka, jeho bio-energetický pas.

Tato vibrace, která interaguje s minerály se kterými jsou Hórovy hůlky naplněny, nutí jejich strukturu rezonovat s naší osobní vibrací. V okamžiku, kdy uchopíme Hórovy hůlky do rukou, výplň kterou hůlky obsahují rezonují s danou osobou a nastavují rytmus požadovaný konkrétním organismem.

Tento mechanismus poskytovaný povahou lidské bytosti jde až tak hluboko, že po odložení Hórovy hůlky i po dlouhou dobu nadále vibrují podle frekvence diktované organizmem člověka, který je držel v rukou . Doba trvání této \"paměti\" závisí na energii jedince.

Hórovy hůlky si \"pamatují\" individuální vibrace osoby s průměrným energetickým potenciálem po dobu několika hodin. Vibrace člověka se silným energetickým potenciálem mohou zanechat \"paměť\", která trvá několik měsíců.

V podstatě je možné paralelní použití Hórových hůlek členy stejné rodiny nebo přátel, ale je třeba vzít v úvahu následující skutečnosti:
- nedoporučuje se převzít Hórovy hůlky z rukou někoho jiného a používat je, když jsou stále teplé. Citlivá osoba může mít závratě. Hůlky by měly být ponechány chvíli ležet (nejméně 2 hodiny), dokud se individuální frekvence a energie (teplo), které způsobil organismus druhé osoby, zcela rozptýlí.

- převzetí Hórových hůlek vibrujících na frekvenci jiné osoby může způsobit mírné závratě a jiné nepříjemné pocity. Obecně to není škodlivé, avšak v některých případech může být účinek Hórových hůlek nepředvídatelný. Pro urychlení procesu neutralizace cizích vibrací mohou být hůlky umístěny pod studenou tekoucí vodu.

- je třeba se striktně vyhnout tomu, aby se Hórovy hůlky nepřenášely od osoby, která onemocněla rakovinou. Vibrace nemoci mohou negativně ovlivnit energetické pole zdravého člověka, se všemi riziky.

V případě oslabeného imunitního systému to může vést ke \"kontaminaci energetickou informací\".

14. Nedoporučuje se používat \"Hórovy hůlky\", pokud je organismus již postižen infekcí, protože aktivace krevního oběhu by podpořila šíření infekce v celém organismu krví.

15. Pro zvýšení efektivnosti použití \"Hórových hůlek\" je nezbytné vypočítat a vzít v úvahu individuální roční bioenergetický cyklus zvýšení a snížení energetické aktivity vlastního organismu. V dávných dobách, právě na základě těchto informací, začal program přípravy kněze nebo faraóna.

V životě každého člověka během roku existují období stability, maximální a minimální energetické aktivity.

Nejlepší výsledky v praktickách vlastního vývoje a uzdravování jsou dosaženy pouze během fází nárůstu energie v rámci jednotlivých ročních biologických cyklech, zejména pokud jsou synchronizovány s fázemi měsíce, slunovraty a rovnodennosti.

Léčba pacientů s vážnými onemocněními ve fázích úbytku energie může mít negativní účinek, což vede ke ztrátě energetického potenciálu a v důsledku toho i k nemoci ze strany léčitele. V některých případech může ztráta energetického potenciálu vést ke vzniku degenerativních procesů.

Během období úbytku energie je důležité odpočívat, trávit více času venku a neustále používat \"Hórovy hůlky\". Obnovením pH v krvi totiž zlepšují celkovou energii organismu.