Použití Hórových hůlek ve spojení s přírodními zdroji energie

Nejlepší místo pro práci, nebo meditace s \"Hórovými hůlkami\" je v přírodním prostředí v blízkosti přírodních zdrojů energie, jako je voda (řeka, jezero, moře nebo oceán), v lese nebo v horách.

Nejlepší je stát na boso. To zlepšuje energetickou výměnu a metabolické procesy v organismu.

Úžasných výsledků můžeme dosáhnout při práci se stromy. Stromy, jako přírodní zdroje energie, představují jedinečnou příležitost ponořit se do přírodního a skutečně čistého zdroje energie. Výběr stromu a denní doba závisí na biologických a energetických rytmech stromu a na úkolu, který jste si vytyčili k řešení.

Měli byste si zvolit strom, s nímž budete komunikovat, stejným způsobem, jakým si vybíráte přítele. Při rozhodování byste měli naslouchat Vašemu instinktu.

Je důležité vědět, že stromy mají své energetické centra (čakry). Mohou to být dvě nebo tři, v závislosti na věku a stavu stromu.

První čakra se nachází asi jeden metr od základny (země); druhá, tam kde se větve rozšiřují do koruny. Umístění třetí čakry je individuální a nachází se uprostřed korun stromů.

Budeme pracovat s prvním energetickým centrem, protože \"dává\". Zde jsou soustředěny všechny tři druhy energie, které můžete použít bez poškození stromu.

Ve své podstatě práce, nebo interakce se stromem připomíná proces meditace.

Obrázek výše. Viněta z papyru Nebseni ukazující obrázek třetího energetického centra v koruně stromu.

Nebseni drží své ruce, jak si egyptologové myslí, v pozici uctívání. Přestože postoj Nebseni pravděpodobně připomíná člověka, který svýma rukama analyzuje auru stromu.

Po výběru stromu byste se měli opřít zády o strom a přiložit k němu zadní část Vaší hlavy (vaše první čakra bude zhruba ve stejné úrovni, jako první čakra stromu) a spojte se s ní. Staňte se jediným celkem.

Pak byste měli psychicky analyzovat problém, který chcete vyřešit, a požádat o pomoc strom, a napojit se na něj. Nezapomeňte, že je životně důležité cítit tok energie ze stromu!

Ačkoliv se pocity liší, potřebný stav je srovnatelný s velmi lehkým pocitem vibrace uvnitř vás. To je ukazatel toho, že dochází k interakci. Pocity jsou nejlepším průvodcem k délce energetické výměny.

Rádi bychom zdůraznili, že můžete pracovat se stromy, se souběžným držením Hórových hůlek, nebo i bez nich. Strom je sám o sobě silným zdrojem energie. Je tedy možné interagovat s energií stromů bez Hórových hůlek a dosáhnout podstatného léčebného účinku. Nicméně s pomocí Hórových hůlek můžete výrazně zvýšit schopnost těla vnímat a přeměnit tok energie ze stromu, což zkracuje čas, kdy se tělo naladí na vnímání toku energie.

Nejen druidi, ale i staří Egypťané věděli, a soudě z přežívajících monumentů, používali léčivou energii stromů.

Nejvíce pochopitelný způsob předávání takových vědomostí, aby lidé porozuměli těmto informacím o několik staletí později bez použití jazyka byly kresby. S využitím jazyka symbolů nám starověcí egyptští kněží přenechali informace o tom, že sycamore tree má energii důležitou pro lidské bytosti.

Vyobrazení bohyně představující energetickou nebo \"božskou\" rovinu vynořující se z kmene stromu bylo způsobem jakým nám kněží říkají, že strom (prostřednictvím rukou bohyně) dává energii člověku a jeho BA. KA pravou rukou, BA levou rukou. Hlavním smyslem obrazu je, že energie, kterou člověk přijímá ze stromu, nabíjí, ovlivňuje nejen fyzické tělo, ale také jeho BA.

BA je jednou ze složek lidské duše (energetická struktura), znázorněná ve formě \"ptáka\", symbolizujícího schopnost lidského vědomí pohybovat se v prostoru jako pták.

Ale co se vlastně děje, když člověk pracuje s Hórovými hůlkami v lese nebo na jiném přírodním místě ?

Lidský organismus je konstruován tak, že jakýkoli blízký kontakt se světem přírody způsobuje, že naše energetická centra (čakry) se stanou aktivními, což zvyšuje intenzitu absorpce energie o zhruba 10-20% (v závislosti na jednotlivci). Po ukončení interakce tato aktivita postupně klesá na předchozí úroveň po dobu 12-36 hodin, opět v závislosti na individuální povaze člověka.

Vzhledem k tomu, že Hórovy hůlky jsou silnými aktivátory lidského energetického systému, jejich používání \"v lůně přírody\" umožňuje nejen zvýšit intenzitu, s jakou čakry absorbují tok energie na 40% potenciálu, ale také prodlužovat dobu, kdy čakry pracují v tomto režimu až na 48 hodin.

Taková aktivace energetických center umožňuje zvýšit energetický potenciál člověka a jeho bio pole (v energetické rovině). Na fyzické úrovni aktivace podporuje normalizaci krevního oběhu a dosažení individuálně vhodného krevního tlaku, působícího příznivě na kardiovaskulární systém.

Každodenní práce s Hórovými hůlkami pomáhá posílit imunitu (zvláště když jsou používány v přírodním prostředí). Seznam by byl neúplný, aniž bychom se zmínili o jejich silném antistresovém efektu a posílení nervového systému, získané systematickou prací s Hórovými hůlkami. Používání Hórových hůlek je velmi výhodné pro ženy, které procházejí menopauzou. (Viz instrukce o použití Hórových hůlek).

Závěrem této části bychom měli zdůraznit, že díky práci v přírodním prostředí budete cítit účinek Hórových hůlek silněji, protože jakýkoli přirozený zdroj energie, ať už je to strom nebo voda, pomáhá organismu se rychleji a hlouběji naladit na Hórovy hůlky.

Více pak najdete v knížce Valery Uvarova zde: 

http://wands.ru/attachments/article/89/Wands_2010.pdf

Nebo také v příručce pro uživatele na tomto odkazu.

Hórovy hůlky.