Princip \"antropo-podobnosti\" v plánování a vývoji

Přijmáme objednávky k plánování a vývoji objektů pomocí principu Anthropo-podobnosti, posvátné a dynamické geometrie, Vastu i starobylého egyptského kánonu. Tento přístup umožňuje vytvářet objekty, které se zásadně liší od objektů konvenční moderní konstrukce, díky svým vlastnostem zvyšujícím energii a zlepšujícím zdraví jejich uživatelům.

Jakákoli budova postavená v rámci této koncepce se stává místem, kde se zakonzervovává vnitřní biologický čas, procesy stárnutí, průběh degenerativních a autoimunitních procesů v organismu se zpomalují.

Použití starobylých technologií, které se stávají novým, moderním a velmi populárním trendem v plánování a výstavbě zdravotnických, vzdělávacích a obytných komplexů, umožňuje vyřešit celou řadu dříve nevyřešených problémů.

Dospělí, stejně jako děti, přestávají bý často nemocní a stále více aktivní a kreativní.

Více o vlastnostech pyramid a speciálně uspořádaných energetických struktur naleznete v knihách \"Pyramidy, dědictví bohů\" z roku 2013 a \"Wandy z Horus\", vydání 2004 Valery Uvarov.

PORTFOLIO těchto staveb najdete na oficiálních stránkách Valery Uvarova.

Poptávky a objednávky posílejte na email:

info@energyoflife.cz