Instrukce pro použití Hórových hůlek

V této časti popíšeme, jak využívat Hórovy hůlky. Současně zde shrneme všechny indikace pro jejich použití, které můžete najít na různých místech knihy Wand of Horus. Pomůže Vám to soustředit se na základní rozdíly při používání hůlek a najít odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

Dříve než začneme se samotným vysvětlením, prozkoumáme příčiny, proč kněží v dávných dobách vytvořili Hórovy hůlky.

Jeden z hlavních důvodů, proč kněží – astronomové soustavně pozorovali pohyb nebeských těles a průběh  cyklických procesů byl ten, že chápali energetické složky lidské bytosti, a následně, že zdraví lidí závisí především na planetárních a kosmických faktorech. Tím, jak se stále více učili o světě a zdokonalovali v psychických schopnostech, byli soustavně do jistého stupně závislí na jejich vlivu. Jelikož vnímali lidskou bytost a vesmír jako jediný celek, věděli, že mnoho poruch lidského organizmu vznikalo jako následek konkrétních procesů v kosmu, především těch, které se týkají Slunce.

„Jsou dny, kdy je pro nemocnou osobu Slunce zdrojem smrti. V tyto dny se Slunce mění z dárce života na krutého nepřítele, před kterým člověk nemůže utéct, nebo najít úkryt. Jeho smrtící vliv dostihne člověka všude, ať je kdekoliv.“

 (A.P. Chizhevsky)

Před třemi a půl tisíci lety kněží věděli, že existují i negativní aspekty vlivu našeho Slunce na lidské bytosti.

Z kosmických příčin na Slunci pravidelně probíhají silné magnetické bouře. Při erupcích jasných plamenů na povrchu Slunce se uvolňuje do prostoru obrovské množství nabitých částic. Pohybují se nesmírnou rychlostí a o den později dosáhnout tyto proudy nabitých částic magnetosféru Země a jejich vzájemná interakce v ní způsobuje poruchy. Někdy jsou magnetické bouřky tak  silné, že jejich následkem jsou nepříjemnosti - od němých rádií a telefonů, přes odklonění satelitů z jejich oběžných drah až po fluktuace v silových mřížkách. Naproti tomu je tady vliv Měsíce a ostatních planet sluneční soustavy, který se projevuje přílivem a odlivem, způsobuje na Zemi geomagnetické poruchy a změny v atmosférickém tlaku. Všechny tyto faktory mají negativná vliv na procesy, které probíhají v lidském organismu.

Hlavní elektrochemický parametr v  krvi (její pH) proporčně souvisí s poměrem pozitivních elektrických nábojů,  které nesou kladné ionty vodíku a negativních elektrických nábojů nesených ionty hydroxylu (OH). Když je stejný počet pozitivních i negativních nábojů, krev jako celek je elektricky neutrální, jelikož náboje s opačnými znaménky se navzájem vyruší. Magnetické bouřky způsobují změny v těchto poměrech, což nevyhnutelně vyústí do výskytu množství funkčních poruch organizmu, jako například ateoskleróza a cévní onemocnění.

Moderní medicínský výzkum potvrdil, že solární a magnetické bouřky jsou jedním z hlavních příčin výskytu kardiovaskulárních poruch, chorob oběhové soustavy a poruch cévního tlaku. Jsou to ty nejrozšířenější choroby s největší mírou úmrtnosti, dosahující 30-50% ze všech smrtelných případů.  Wands of Horus [131].

Poruchy elektromagnetického pole Země, způsobené slunečními a magnetickými bouřkami vyvolávají změny ve složení lidské krve a zvyšují jeji viskozitu. Ta vzniká jako důsledek strukturálního poškození buňkových membrán, což způsobuje pronikání fosfoliptidů z buněk do krve a dále tvorbu sraženin a výskyt aterosklerotických poškození.  Současně je narušený mechanizmus, pomocí kterého se vylučují toxické substance interního i externího původu, což vede k dalšímu poškození a zvyšování odpadních látek v organizmu. V takových podmínkách bylo nemožné, aby  kněží starověkého Egypta rozvíjeli jakékoliv super schopnosti, a tím víc to platí pro moderního člověka. Jde o to, že oběhová soustava člověka je projekcí jeho (nebo jejího) energetického systému. Proto jsou naše energetické schopnosti přímo závislé na stavu našeho cévního systému.

Po více než dvacetiletému výzkumu přišli vědci k závěru, že jediný způsob, jak bojovat proti negativním vlivům slunečních a magnetických bouřech na lidské zdraví, je lékařsky předcházet účinkům nepříznivých dní. Tím se myslí:

  1. den před nepříznivým dnem bychom měli podstatně omezit kalorický příjem;
  2. užívání léků na ředění krve (aspirín, sedativa), 24 hodin před začátkem nepříznivých dní může nemocnému člověku ušetřit vážné komplikace. Jinými slovy, moderní medicína nemá příliš účinné prostředky na řešení tohoto jevu.

Pokud je lidský organizmus zdravý a imunitní systém schopný bojovat proti účinkům negativních faktorů, využívá kompenzační mechanismy adaptace a v organizmu se neprojeví negativní změny. Ale když je zdravý člověk dostatečně často vystavován meganetickým bouřkám a jiným zhoubným faktorům, vytvářejí se tím podmínky pro výskyt takovýchto změn.

Egyptští kněží v dávných dobách si uvědomovali, že vliv kosmických faktorů je nevyhnutelný, a byli si vědomi jejich škodlivého účinku na stimulaci obrano-adaptačních mechanizmů, proto na nápravu poškození organizmu vytvořili speciální nástroje.

Na  rozdíl od moderní metody, která si vyžaduje užívání léků na ředění krve, což má v konečném důsledku nepříznivý vliv na funkce imunitního systému, egyptští kněží používali Hórovy hůlky, dva  válce,  vyrobené z mědi a zinku, vyplněné krystaly křemene nebo uhlíkem a feromagnetickým materiálem.

Vliv Hórových hůlek při jejich používání

Jakmile vezmeme do ruk měděný a zinkový váleček, vznikne mezi nimi rozdíl v napětí od 0,8 do 1 voltu, někdy i více. Rozdílné napětí mezi Hórovými hůlkami vyvolává přirozený proces vyrovnávání (harmonizování) poměru nabitých částic, což zlepšuje tekutost krve a má ozdravný účinek na oběhovou soustavu. To je jeden z hlavních důvodů, proč kněží používali Hórovy hůlky neustále. Jelikož Hórovy hůlky ztělesňují jisté principy, naladí se na toho, kdo je drží a obnovují tak biorytmus, jaký si organizmus vyžaduje v konkrétní denní nebo noční čas, přičemž napravují poškození, která se objevují,  nebo už se projevily. Nápravu rytmu způsobuje slabá elektromagnetická oscilace, kterou vytvářejí krystaly křemene vevnitř obou válců. Hórovy hůlky fungují tak, že stimulují nervovou a endokrinní soustavu a následně i imunitní systém konkrétní osoby a vytvoří podmínky na zlepšení jejího stavu. Systematické používání Hórových hůlek vede k aktivaci energetického systému dané osoby,  a to umožnilo kněžím nebo faraónovi, aby rozvíjel svůj vnitřní potenciál a své psychické a energetické schopnosti.

Když začínáte pracovat s Hórovými hůlkami pamatujte, že měděný váleček máte držet v pravé ruce a zinkový v levé.

 

Jde o to, že pravá strana lidksého těla má pozitivná náboj a levá strana negativní a také spojení s funkcemi levé a pravé hemisféry mozku (tok energií BA-KA)

Hórovy hůlky můžete používat v sedě, v leže i při stání.

Ze začátku se doporučuje používat Hórovy hůlky s dvěma typy výplní. Jde o to, že většina lidí má energetický systém v neuspokojivém stavu a není na změny připravená, což se projevuje chorobami, které nás trápí. Jelikož v počáteční, přípravné fázi je potřebné zlepšit celkový stav tělesného energetického systému a brát v potaz nejčastěji se vyskytující problémy, doporučujeme hůlky s uhlíkovou a feromagnetickou výplní a druhé s výplní z krystalů křemene. Tabulka níže popisuje některé základní rozdíly,  které je třeba  brát do úvahy, když si vybíráme své Hórovy hůlky.

  Hórovy hůlky  (uhlíkovo-feromagnetická výplň) KONT, BJA, Hórovy hůlky (výplň z krystalů křemene) Quarz, Crystal, MONO, MONO 6, MONO 9, MONO 12,
I Bolest srdce při stenokardii (bolest vyzařující do  ramena, necitlivost a těžkost v pažích, bolest
pod levou lopatkou)
Bolest srdce. Ischemická choroba srdce (neschopnost nadýchnout se a silné bušení srdce)
II Hypertenze
1. Vysoký krvení tlak
2. Bolest v oblasti očí
3. Krvácení z nosu
4. Zvonění v uších
Nízky krvení tlak
1. Únava a vyčerpání
2. Závratě
III Nespavost Bronchiální astma (nervového původu)
IV Odstranění stresu Odstranění nervového napětí, stresu

 

Oba dva typy Hórových hůlek jsou účinné při:
– prevenci aterosklerózy;
– chorobách, souvisejících s nedostatečným krevním oběhem (včetně určitých forem impotence);
– a způsobují úlevu při křečích trávícího ústrojí; značnou úlevu při artritídě a bolestech zad (osteochondrózy a radikulitídě), i  bez eliminace příčin (jednou z kterých je nesprávné stravování).

Oba dva typy Hórových hůlek mají pozitivní vliv na krevní cévy a kardiovaskulární soustavu, ale jejich účinky se liší.

Účinek Hórových hůlek typu KONT je silný a pronikající, je  to  impulz, schopný rozhýbat dlouhotrvající problém. Lidé trpící nízkým krevním tlakem, by měli být opatrní při používání válců tohoto typu, jelikož snižují tlak. V součinosti s nízkým atmosférickým tlakem můžeme jejich použití lidmi v takovéto kondici vést ke kolapsu oběhového systému se všemi  důsledky. Naopak, pro lidi s vysokým  krevním tlakem můžou být tyto válce s náplní z uhlí a feromagnetického materiálu neocenitelnou pomocí.

Hórovy hůlky typu Quartz mají jiné vlastnosti. Jsou velmi dobré při ochraně proti kardiovaskulárním chorobám, nervových depresí a mnoho dalších chorob, ale může se ukázat, že jsou v akutních fázích nemocí nedostatečné.

Hórovy hůlky nejsou všelékem  na všechny  choroby, jejich účel je trochu jiný. Je potřeba  znova zdůraznit, že většina našich  chorob začíná disharmonií mezi tokem dvou základních energií BA-KA, nebo Jin- Jang. 

Indikace pro použití:

  • konzervaci vnitřního biologického času ke zpomalení autoimunitních procesů a stárnutí
  • a také pro korekci mnoha závažných odchylek od normy lidského zdraví

Každodenní práce s Hórovými hůlkami (ne méně než dvě hodiny) má příznivý účinek v případech:

- přecitlivělosti a nervové poruchy
- problémů s arteriálním tlakem
- při vegeto-vaskulárních problémech

Dále také:

- napomáhají zlepšovat absorpci vápníku organismu, která je obzvláště důležitá u pacientů trpících osteoporózou, osteochondrózou a dalšími problémy spojenými s ukládáním solí
- napomáhají normalizovat funkci srdce v případech arytmie a neuróz
- zlepšují oběhové procesy s příznivým účinkem na krevní cévy
- zlepšují paměť a duševní schopnosti
- zmírňují bolesti kloubů při artritidě, artróze a dně
- zmírňují symptomy menopauzy
- při systematickém používání snižují hladinu cholesterolu v krvi
- aktivují proces dělení buněk (Hórovy hůlky KONT), který je důležitý pro regeneraci a omlazení organismu
  
Hórovy hůlky lze doporučit lidem, kteří trpí:

- kardiovaskulárními chorobami
- vysokým krevním tlakem (hůlky s uhlíkovou a feromagnetickou náplní)
- nízkým krevním tlakem (hůlky s křemennou náplní)
- neurotrofickými poruchami
- vylučovacími nemocemi
- koronárním onemocněním srdce
- nespavostí
- nervovými depresemi
- bronchiálním astmatem (nervového charakteru)
- křečemi gastrointestinálního traktu
- nemocemi spojenými s oběhovými problémy, včetně některých forem impotence
 
A také:

- jako prostředek na zvládnutí kocoviny
- jako prostředek ke zpomalení postupu Parkinsonovy nemoci
- jako prostředek k potlačení zánětlivých procesů v lymfadenitidě
- jako prostředek proti stresu
- jako prostředek boje proti bolestem hlavy
- jako prostředek normalizace spánkových vzorců (Hórovy hůlky KONT)
- jako prostředek předcházení jet-lagu pro ty, jejichž činnost často zahrnuje cesty z jedné časové zóny do druhé (piloti, sportovci, turisté, řidiči dálkových nákladních automobilů apod.), když resynchronizace tělesných hodin způsobuje letargii a bolesti hlavy
 

Pokud nemáte výrazné problémy s krevním tlakem, můžete úspěšně použít jakýkoliv typ hůlek, v závislosti na úkolu, který jste si sami nastavili..

 

KONTRAINDIKACE PRO POUŽITÍ Hórových hůlek

  • Schizofrenie a jiné psychologické poruchy
  • Epilepsie
  • Těhotenství (v posledních 6 měsících)

Poslední bod je zapříčiněn tím, že v pozdějších stádiích těhotenství je v mateřském lůně další živý organismus, který má již v této fázi vývoje svou vlastní individualitu (individuální vibrace). Hůlky se přizpůsobují osobě, její individuální frekvenci. Vzhledem k tomu, že jednotlivé vibrace diktované mateřským hypotalamo-hypofýzovým systémem se liší od vibrací vyvinutého dítěte, může mít použití hůlek v posledních šesti měsících těhotenství nepředvídatelné následky.

Tyto kontraindikace platí pro oba typy válců, ale zejména pro ty, které jsou naplněny uhlíkovým a feromagnetickým materiálem.

Pokud nemáte konktrétní problémy s krevním tlakem, můžete úspěšně používat oba typy Hórových hůlek, podle záměru, který jste si vytyčili.

Pro většinu lidí jsou nejvhodnější časy pro práci s Hórovými hůlkami tyto:

 

 

Podmínky/záměr

Čas

Doporučení a vysvětlení

1

Různé druhy stresu

Kdykoliv

Pokud trpíte nervovým rozrušením, bude první reakce Vašeho organismu na vliv Hórových hůlek potřeba spánku. Nebojujte s tím. Měli byste všeho zanechat, odložit stranou a lehnout si. Vaše zdřímnutí bude krátké, ale budete po něm revitalizováni.

2

Nespavost

 19 – 22 hod.

*Podívejte se na poznámku pod tabulkou

3

Vysoký krevní tlak a související bolest srdce

11 – 13 hod. a 19 – 23 hod.

V případě bolesti srdce jsou Hórovy hůlky více efektivní večer.

4

Ischemická choroba srdce

23 – 1 hod.

 

5

Bronchiální astma

21 – 23 hod.

 

6

Nízký krevní tlak

9 – 11 hod.

 

7

Jako posilnění a v kritických dnech souvisejících s magnetickými bouřemi a podobně

Ti s nízkým krevním tlakem by měli raději pracovat s hůlkami ráno. Ti s vysokým krevním tlakem by s nimi měli pracovat večer.

 

*Vzhledem k jejich příznivému účinku na nervový systém, Hórovy hůlky KONT (uhlí a feromagnetická výplň) vždy povzbudí hlubší spánek. Hórovy hůlky Quartz, MONO, MONO-6, MONO-9, MONO-12 mají zároveň antistresový efekt, nicméně mají jednu další důležitou vlastnost. Pokud je vezmete do rukou pozdě v noci, když už máte pocit, že skoro spíte, během několika minut se budete cítit velmi probuzeni. Hórovy  hůlky s výplní z křemene mají pozitivní účinek na nervový systém stimulující aktivitu. Tento účinek vede ke stabilizaci krevního tlaku u pacientů trpících nízkým krevním tlakem.

Více v příručce pro uživatele na tomto odkazu.