FÁZE 7

Sedmá fáze výstavby pyramidového komplexu byla doslova klenotářskou prací při vytváření energetické pyramidy. Je totiž nutné přizpůsobit principy stanovené v návrhu budoucího pyramidového komplexu do souladu s těmi kosmickými.
Naši vzdálení předci si byli dobře vědomi toho, že princip \"Duality\" leží v základech Stvoření. Základní myšlenkou tohoto principu je, že jakýkoli fyzický objekt, ať už je to lidská bytost nebo krystal, má fyzické tělo stejně jako energetické tělo nebo-li matrici (krystalovou mřížku u krystalu).

Energetická matrice lidské bytosti je druh energetického skeletu, který během růstu těla umožňuje tvorbu tkáně a jejího formování do orgánů, vaskulárních a nervových systémů - na tomto principu je vystavěn celý náš organismus . Totéž platí pro všechny fyzické objekty vytvořené přírodou. Nic se jen tak neobjeví, ani shodou náhod, vše je fyzickou projekcí dané energetické struktury, určité matrice. V globálním smyslu je celý svět kolem nás projekcí matrice Tvůrce.

Z toho vyplývá, že při vytváření jakékoliv bytové výstavby (pro lidskou bytost), ještě více to platí pro pyramidy nebo s komplexy pyramid, vše musí být podřízené a v souladu se zásadou \"Duality\", principy Yin-Yang ve východní tradici nebo BA-KA, jak jej nazvali staří egyptští kněží. To vede k velmi důležité myšlence. Aby pyramidový komplex fungoval správně, je nutné postavit nejen fyzické pyramidy, ale také odpovídající energetickou projekci komplexu.

Energetická pyramida bude tvořena energetickými paprsky generovanými vnějšími rohy z oktahedronů (které zde  byly umístěny viz obrázky níže) přes vrcholy pyramid z druhého a prvního kruhu, které se spojí na vrcholu centrální pyramidy. Šířka základny této energetické pyramidy bude 540 metrů.

Ve fyzické rovině to bude vypadat tak, jako na obrázku níže. Z tohoto důvodu byly na staveništi prováděny seriózní geodetické měření, aby byla zajištěna přesná koordinace základových desek a jejich úrovní a také zarovnání vrcholků všech pyramid komplexu do pozice, která by spojila jejich vrcholky s energetickými paprsky tak, aby vznikla energetická pyramida s přesně stanovenými parametry.

Toto energeticky-architektonické řešení se nachází v mnoha památkách náboženské architektury: kostely a chrámy různých zemí, kultur a národů.

Existují stovky příkladů, jako je např. Angkor Wat v Kambodži,

Stejně jako Borobudur na ostrově Java v Indonésii.

Pokud spojíme hlavní vrchol tohoto chrámu s vrcholky stúp a okolním systémem malých chrámových projekcí, získáme velké množství energetických pyramid s různými parametry, ale v určité vzájemné rezonanci. Tímto způsobem docílíme navýšení energetického potenciálu celého komplexu.

Myanmarské chrámové struktury využívají stejný princip. Pomocí speciálních konstrukcí vzniká množství energetických pyramid. Je pozoruhodné, že jeden chrám může mít hned několik energetických obrysů (energetických pyramid).

Křesťanské kostely v Evropě a pravoslavné církve v Rusku nejsou výjimkou. Pokud je horní část hlavního dómu spojena čárou s vrcholy okolních kopulí, znovu se objeví energetická pyramida a kříže na vrcholu kopule jsou projekcemi energetických toků pocházejících z těchto vrcholů. Tím je vytvořena fyzická projekce energetických procesů.

 Sedmou fázi pyramidového komplexu jsme zahájili ráno a poté následovalo vytvoření speciální energetické pyramidy.

Podle projektu v rozích základny energetické pyramidy byly instalovány speciální dvojité pyramidy, které budou působit jako generátory energetického paprsku.

Tyto generátory se skládají ze dvou pyramid, spojených dohromady u jejich základny, čímž vzniká oktahedron. Pro jejich odlévání byly v terénu vykopány a připraveny speciální výkopy pyramidového tvaru, které byly lemovány speciálním bedněním. Tento přístup byl diktován velkou vlastní hmotností oktahedronů a zdůvodu požadovaných manipulací k jejich usazení.

Jakmile beton dostatečně zatvdrnul, byly oktahedrony vyneseny na povrch. Po vyčištění byly stěny oktahedronu vyhlazeny. Dokončené oktahedrony byly potom pokryty speciální hmotou a namalované bílou barvou.

Souběžně s odléváním oktahedronů a geodetickými prácemi, byly připraveny základové jámy a začala příprava nosných konstrukcí, na které budou následně umístěny rohové oktahedrony.

Po dokončení nosných konstrukcí byly oktahedrony vyzveduty jeřábem z jejich výlisků a transportovány do jejich míst určení.

Instalace oktahedronu na nosnou konstrukci, která umožňuje vertikální nastavení úhlu sklonu oktahedronu.

Po instalaci na místo byly oktahedrony zarovnány pomocí laserového paprsku tak, že se jimi vytvořený energetický paprsek přesně dotýkal vrcholů pyramid druhého a prvního energetického kruhu na cestě k vrcholu (pyramidionu) centrální pyramidy komplexu.

Po jejich přesném zarovnání byly oktahedrony zafixovány tak, aby se jejich úhel sklonu časem nezměnil. Vyplnění pod octahedrony zajišťuje, že oktahedron udržuje svůj úhel sklonu, a to i v případě pokusu o neoprávněné změny v jejich zarovnání.

Jakmile byla dokončena práce na vytvoření plánované energetické pyramidy, došlo k neobvyklé události.

Po zarovnání a zajištění posledního rohového oktahedronu (generátoru energetického paprsku) šli dělníci do polní kuchyně.

Sdílející si dojmy z práce, pracovníci a inženýři usedli ke stolu. V tom okamžiku se na severovýchodě objevil jasný záblesk. Zaměřili se směrem k záblesku a uviděli zářivou kouli, která se vznášela přes právě dokončený severovýchodní oktahedron, asi dvě stě metrů od polní kuchyně.

Nebylo těžké odhadnout velikost koule, jelikož parametry stavby i velikost oktahedronu byly všem dobře známy. Jasně oranžové UFO mělo průměr přibližně dva metry.

Poté, co se vznášelo nad oktahedronem asi 2 minuty, UFO udělalo ostrý skok, za zlomek vteřiny urazilo vzdálenost 540 metrů a pak se vznášelo nad severozápadním rohovým oktadronem.

Po dalších dvou minutách nad severo-západním oktahedronem, před publikem, které zůstavalo v údivu, UFO pokračovalo o dalších 540 metrů podél hranice čtvercové základny energetické pyramidy nad jihozápadní oktahedron.

Poté, co se vznášelo nad jihozápadním rohovým oktahedronem asi 2 minuty, UFO provedlo finální přesun o dalších 540 metrů a vznášelo se nad jihovýchodním oktahedronem umístěným v lesním pásu.

Po zastavení na zhruba 2 minuty zmizel neidentifikovaný létající objekt, který provedl přechod do paralelního rozměru.

Zdá se, že energetická pyramida, kterou jsme vytvořili (složka KA, nebo Yang energetického toku) a fyzický pyramidový komplex (BA, nebo Yin komponenty toku energie), vzájemně interagující, mají silný vliv na časoprostorovou strukturu umístění pyramidového komplexu. Jinými slovy, pyramidový komplex začal vyzařovat energetický signál, který je viditelný na mapě \"chronofields\" (časových polí) galaxie.

Tento energetický signál byl zaznamenán hned, v důsledku toho se objevil v našem rozměru objekt (odeslaný pozorovateli), který nám na jedné straně ukázal respekt a úctu a na straně druhé - umístil příslušný ukazatel (značku GPS ) na mapě časovýchpolí vesmíru pro následnou orientaci k tomuto komplexu při pohybu z jedné dimenze do druhé.

Takže se stáváme, spojením v energetické informační síti, členy kosmické komunity, hrajeme, i když ne velkou, ale patrnou roli nejen v naší civilizaci, ale také v pokročilejších kosmických civilizacích, které alespoň nějakým způsobem, nás začali brát v úvahu (orientují se na nás) ...

20. září 2017 se v pyramidě u Tomsku shromáždila malá skupina účastníků našeho projektu, aby se zúčastnila  podzimní rovnodennosti v pyramidě.

Takto vypadá Oracle komora se schodištěm vedoucím do pyramidy.

Toto je první energetická úroveň centrální pyramidy. Zde se v průběhu tří dnů uskutečnily opravy celkové energetické a bilaterální asymetrie organismu, stejně jako řada dalších postupů důležitých pro zdravotní a duchovní vývoj člověka (všimněte si speciálního více úrovňového energetického zdroje, který je  zabudován v podlaze, tento zdroj je také použit v upravené verzi v malých pyramidách do kanceláří, masážních center atd.)

Schody do druhé energetické úrovně pyramidy.

Centrální pyramida stojící na své 12 stěnné základně.

Pro nadcházející rok 2018 se plánuje zahájení práce na krajinném designu, stejně jako zahájení přípravných prací na výstavbu města pro 8 000 lidí poblíž pyramidového komplexu.

Podrobnosti o nápadech a principech obsažených v prvním pyramidovém komplexu na světě u města Tomsk naleznete v knize od Valery Uvarova \"Pyramidy, dědictví bohů\".

Pokračovat na jednotlivé fáze:

FÁZE 6

Město pyramid

Právě připravujeme