FÁZE 6

V další konstrukční fázi začala stavba osmi pyramid prvního a druhého energetického kruhu. Částečně tato struktura připomíná Atlantskou pyramidu a její infrastrukturu, kterou popsal Plató.

Avšak pyramida, kterou popsal Plató stála sama, obklopená kanály, které ústily přímo do oceánských vod. Toto nastavení pyramidového komplexu na  Sibiři je koncipováno jako základní struktura, která je energetickou projekcí Kala-čakry. V podstatě to  bude obrovský rezonátor, jehož struktura je naladěná a synchronizována s energetickou strukturou Země a Vesmíru.

Vzhledem k tomu, že podobné uspořádání je projekcí a taktéž modelem určitých energetických procesů, které hrají roli v obou jak makro, tak mikro úrovní světa, toto je nacházeno a používáno všemi rozvinutými civilizacemi v celém vesmíru. Vytváříme tak systém, který je synchronizován s podobnými systémy vesmíru, takže na Zemi v centru Ruska se objeví skutečné centrum schopné meziplanetární a intergalaktické komunikace.

Po zemním průzkumu a provádění příslušných geodetických prací byla zahájena dodávka bílého křemenného písku na staveniště.

Současně začalo vykopávání základových jam pro budoucí pyramidy.

Aby bylo možné splnit plán, práce na všech pyramidách byly prováděny prakticky současně. Zkušenosti z práce na centrální pyramidě umožnily předvídat všechny detaily, takže práce na vyrovnávání podlahy základových jám i přípravu na výrobu podlahových desek probíhaly hladce a plynule bez chyb.

Základová deska všech pyramidy má osmiúhelníkový tvar.

Panoramatické obrázky stavební oblasti.

Pak byly na stavbu doručeny kovové rámy, se kterými bylo sestaveno kovové bednění pro budoucí pyramidy a začalo kontinuální lití betonem s bílým křemenným pískem.

Všechny pyramidy komplexu mají přesnou orientaci vůči magnetickým pólům a jsou navzájem vyrovnány.

Zatímco odlévání pyramid probíhalo, na Sibiři nastoupily první mrazy.

 Odstranění kovového bednění z poslední rohové pyramidy.

Poté komplex upadl do hibernace. Avšak práce uvnitř pyramid pokračovala po celou zimu.

Panoramatické fotky komplexu v prvních dnech zimy.

Podrobnosti o nápadech a principech obsažených v prvním pyramidovém komplexu na světě u města Tomsk naleznete v knize od Valery Uvarova \"Pyramidy, dědictví bohů\".

Pokračovat na jednotlivé fáze:

FÁZE 5

FÁZE 7