Jedinečný meditační prostředek pro znovuobnovení imunity těla za pomoci mechanizmů zakořeněných v podstatě člověka. 

Projekt Wands of Horus

Jednou z nejzajímavějších stránek historie lidské civilizace zůstává starověký Egypt a jeho tajemství – zejména ta, která jsou spojena s pyramidami, chrámovými komplexy a obdivuhodnými schopnostmi egyptských kněží. Poznání těchto kněží je obdařilo zvláštními schopnostmi, jelikož jejich vědomosti byly součástí učení získaného ze starodávných dob, kdy – jak dokládají prameny – „bohové, kteří přišli z nebe, žili nějaký čas s lidmi na Zemi a hovořili k nim v lidském jazyce“.

Projekt Wands of Horus je výzkumný projekt věnovaný studiu praktik a nástrojů egyptských kněží, kteří následovali instrukce zanechané z prehistorických dob Shemsu-Heru, tedy „následovníků Hora, bohům podobným lidem, kteří byli zasvěceni rozvíjení moudrosti“. Tyto znalosti umožňovaly egyptským kněžím překonat „bariéru smrti“ a rozvinout své energetické a psychické schopnosti, zpomalit průběh vnitřního času.

Poznání a moudrost uchované ve starověkém učení umožňují člověku rozvíjet neobyčejné schopnosti tak, jak to dělali predynastičtí kněží v dobách, kdy duchovní obzory světa osvětlovalo učení, které přinesli „bohové“.

 

 

Hórovy hůlky, kovové válce naplněné různými materiály, byly pro kněží a faraony starověkého Egypta nástrojem umožňujícím iniciovat a překonat „hranici smrti“ – ne ovšem v přeneseném, ale doslovném smyslu. Tyto hůlky, od kterých se faraoni během svého života nikdy neodlučovali, sloužily k harmonizaci dvou základních energetických toků, v egyptském učení nazývaných BA a KA (v orientální tradici jim odpovídají pojmy Yin a Yang).

Pro starověké Egypťany byly BA a KA dvě dílčí složky lidské podstaty, dva prameny životní energie. Pokud tyto dvě složky náležitě spolupracují, životní funkce organizmu fungují správně a daný člověk žije bez zvláštních problémů. Je zapotřebí zdůraznit, že oba tyto energetické toky jsou v prvé řadě toky Času, které ovlivňují základní prvek života každého organizmu – a tím je rychlost vnitřního biologického času, jež musí být harmonizován (synchronizován) s proudem času mateřského organismu Země. Pro regulaci energetické rovnováhy BA-KA, která ovlivňuje rychlost vnitřního času organizmu, používali starověcí Egypťané právě Hórovy hůlky.

Indikace pro použití

Kořeny Hórových hůlek sahají hluboko do lidské historie. Pro kněží a faraony starověkého Egypta mohly sloužit Hórovy hůlky jako nástroj pro:

  • konzervaci vnitřního biologického času ke zpomalení autoimunitních procesů a stárnutí
  • a také pro korekci mnoha závažných odchylek od normy lidského zdraví

Každodenní práce s Hórovými hůlkami (ne méně než dvě hodiny) má příznivý účinek v případech:

- přecitlivělosti a nervové poruchy
- problémů s arteriálním tlakem
- při vegeto-vaskulárních problémech

Dále také:

- zlepšují absorpci vápníku organismu, která je obzvláště důležitá u pacientů trpících osteoporózou, osteochondrózou a dalšími problémy spojenými s ukládáním solí
- normalizují funkci srdce v případech arytmie a neuróz
- zlepšují oběhové procesy s příznivým účinkem na krevní cévy
- zlepšují paměť a duševní schopnosti
- zmírňují bolesti kloubů při artritidě, artróze a dně
- zmírňují symptomy menopauzy
- při systematickém používání snižují hladinu cholesterolu v krvi
- aktivují proces dělení buněk (Hórovy hůlky KONT), který je důležitý pro regeneraci a omlazení organismu
  
Hórovy hůlky lze doporučit lidem, kteří trpí:

- kardiovaskulárními chorobami
- vysokým krevním tlakem (hůlky s uhlíkovou a feromagnetickou náplní)
- nízkým krevním tlakem (hůlky s křemennou náplní)
- neurotrofickými poruchami
- vylučovacími nemocemi
- koronárním onemocněním srdce
- nespavostí
- nervovými depresemi
- bronchiálním astmatem (nervového charakteru)
- křečemi gastrointestinálního traktu
- nemocemi spojenými s oběhovými problémy, včetně některých forem impotence
 
A také:

- jako prostředek na zvládnutí kocoviny
- jako prostředek ke zpomalení postupu Parkinsonovy nemoci
- jako prostředek k potlačení zánětlivých procesů v lymfadenitidě
- jako prostředek proti stresu
- jako prostředek boje proti bolestem hlavy
- jako prostředek normalizace spánkových vzorců (Hórovy hůlky KONT)
- jako prostředek předcházení jet-lagu pro ty, jejichž činnost často zahrnuje cesty z jedné časové zóny do druhé (piloti, sportovci, turisté, řidiči dálkových nákladních automobilů apod.), když resynchronizace tělesných hodin způsobuje letargii a bolesti hlavy
 

Pokud nemáte výrazné problémy s krevním tlakem, můžete úspěšně použít jakýkoliv typ hůlek, v závislosti na úkolu, který jste si sami nastavili.

A co je nejdůležitější, pravidelné používání Hórových hůlek zpomaluje autoimunitní procesy.

 

KONTRAINDIKACE PRO POUŽITÍ Hórových hůlek

  • Schizofrenie a jiné psychologické poruchy
  • Epilepsie
  • Těhotenství (v posledních 6 měsících)

Poslední bod je zapříčiněn tím, že v pozdějších stádiích těhotenství je v mateřském lůně další živý organismus, který má již v této fázi vývoje svou vlastní individualitu (individuální vibrace). Hůlky se přizpůsobují osobě, její individuální frekvenci. Vzhledem k tomu, že jednotlivé vibrace diktované mateřským hypotalamo-hypofýzovým systémem se liší od vibrací vyvinutého dítěte, může mít použití hůlek v posledních šesti měsících těhotenství nepředvídatelné následky.

Tyto kontraindikace platí pro oba typy válců, ale zejména pro ty, které jsou naplněny uhlíkovým a feromagnetickým materiálem. Tyto nástroje neslouží jako náhrada moderní medicíny, používání Wands of Horus konzultujte se svým lékařem. Neslouží k léčebným účelům, ale jako doplňek k moderní medicíně.

 

Variace Hórových hůlek

Wands of Horus Quartz*

 s výplní z jemnozrnných křemenných krystalů jsou nenahraditelné pro lidi, kteří utrpěli mozkovou mrtvici, infarkt myokardu a jiné závažné cévní poranění. Při každodenním používání zlepšují šetrně, ale přesto účinně a do hloubky stav cévního systému po vážných problémech, obnoví pružnost cév a zlepší reologii (kapacita toku) v krvi.

Více informací

Wands of Horus Quartz**

„Hórovy hůlky Quartz**" (střednězrnité) jsou přechodným nástrojem mezi "Hórovými hůlkami" s jemnozrnným křemenem a " Hórovými hůlkami" s hrubozrnným křemenem jako výplní.

„Hórovy hůlky Quartz**" s krystaly středního zrna jsou druhem hůlek určeným pro lidi s relativně slabým energetickým a cévním systémem. 

Více informací

Wands of Horus Quartz***

Hórovy hůlky QUARTZ*** s výplní z hrubozrnných křemenných krystalů jsou jedinečným preventivním zařízením určeným pro osoby s intenzivním životním stylem ve stresu a velkém zatížení. Výplň použitá pro tento typ hůlek je speciálně vybraný křemen s všeobecným stimulačním účinkem na lidské nervové, endokrinní a energetické systémy.

Více informací

Wands of Horus KONT

s uhlím a feromagnetickou výplní synchronizují energetické systémy uživatele s tokem energie zemského jádra. Synchronizace energetického obalu (pláště) a energetických kanálů se děje při nízké frekvenci, proto mají Hórovy hůlky KONT pozitivní účinek na srdeční rytmus.

Více informací

Wands of Horus BJA

Toto je typ hůlek, do kterých se podle starodávného vzorce používá výplň z ryzího železa, které staří Egypťané nazývali „BJA“. V praktikách kněžích a v duchovní tradici Egypta zaujímal „BJA“ osobité místo. Soudě podle textů, poznatky o vlastnostech „BJA“ dostali kněží v dávné minulosti od „Neferu“.

Více informací

Wands of Horus Crystal

Hórovy hůlky „ Crystal" mají stejné vlastnosti jako Hórovy hůlky „ MONO", ale mají více specifický efekt kvůli různorodosti krystalové struktury. 

Hórovy hůlky "Crystal" jsou speciální typ hůlek, uvnitř kterých je několik jednotlivých krystalů křemene se specifickým řezem.

Více informací

Wands of Horus Mono

Hórovy hůlky MONO obsahují monokrystalový křemen. Tento typ hůlek byl určený pro léčitele z řad kněží. Energetický obal vytvořený tímto typem hůlek má na jedné straně silný stimulující a harmonizující vliv na pacienta, na druhé působí jako realizátor myšlenkových programů pocházejících z vědomí léčitele.

Více informací

Wands of Horus Mono-6

Kněží s dobře vyvinutým a připraveným energetickým systémem používali Hórovy hůlky Mono s krystaly řezanými zvláštním způsobem, které posílily některé vlastnosti hůlek. Vytvořili nástroje pro interakci s konkrétními energetickými toky, pomocí krystalů které umístili uvnitř Hórových hůlek, tyto krystaly seřízli do tvaru šestistranných hranolů.
Mimo jiné byly v hůlkách umístěny hexagonální krystaly, které synchronizovaly lidský energetický systém se systémem Země.

Více informací

Wands of Horus Mono-9

Pro stimulaci a synchronizaci lidského energetického systému s energetickými proudy deváté úrovně energetického systému Vesmíru transformovaného jádrem Země kněží používali Hórovy hůlky, obsahující devítistranné krystaly.

Více informací

Wands of Horus Mono-12

Hórovy hůlky Mono s dvanácti strannými krystaly jsou navrženy tak, aby stimulovaly a synchronizovaly 12 lidských energetických těl s 12 energetickými tělesy naší sluneční soustavy a 12 energetickými tělesy Vesmíru (Boha).

Více informací

Wands of Horus BJA-Pharaoh

Hórovy hůlky BJA Pharaoh jsou typy hůlek vyplněných podle starodávného vzorce, meteoritickým železem. Znalosti získané od Neferu a nesené po staletí následovníky Hora o speciálních vlastnostech meteoritického železa byly plné tajemství a Hórovy hůlky s tímto zvláštním druhem železa byly vlastnictvím úzké skupiny zasvěcených.

Více informací

Ceník

Aktuální ceník najdete na stránkách jednotlivých hůlek. Ceny se přizpůsobují také pohyblivému kurzu české koruny k dolaru.