Jedinečný prostředek pro znovuobnovení imunity těla za pomoci mechanizmů zakořeněných v podstatě člověka. 

Wands of Horus Mono

Hórovy hůlky MONO obsahují monokrystalový křemen. Tento typ hůlek byl určený pro léčitele z řad kněží. Energetický obal vytvořený tímto typem hůlek má na jedné straně silný stimulující a harmonizující vliv na pacienta, na druhé působí jako realizátor myšlenkových programů pocházejících z vědomí léčitele.

Hórovy hůlky MONO mají kvality všech hůlek s jemnozrnnými křemennými krystaly, zároveň je však u nich několik důležitých rozdílů:

Za prvé: Hórovy hůlky MONO mají silnější impulz založený na bázi stimulačního efektu působícího na energetické struktury člověka. Pokud je tedy tento typ Hórových hůlek používán lidmi se slabým energetickým systémem, mohou hůlky vyvolat syndrom bolesti v problémové oblasti. To se děje jako důsledek zvýšení přebytku energie v oblasti přerušení. Když nějaký kanál naruší bio-energetické rytmy a nemá potřebnou vodivost, výsledný přebytek energie poté způsobuje pocit opuchnutí nebo tlaku v místě problému, který se může vyvinout do bolesti. Z tohoto důvodu se nedoporučují pro lidi, kteří utrpěli srdeční infarkt nebo mozkovou příhodu.

Za druhé: v interakci s energetickou strukturou člověka (aurou), Hórovy hůlky spouštějí proces vnitřního skenování organismu uživatele, po kterém energetický systém (aura) sama od sebe začne pracovat na konkrétní patologii v organismu. Z tohoto důvodu si hodně uživatelů Hórových hůlek MONO všimlo pocitů chvění nebo různých druhů šimrání v lokalizovaných (problémových) zónách. Monokrystaly používané v těchto Hórových hůlkách jsou pečlivě vybírané podle speciálních kritérií.

Za třetí: vzhledem k homogenní struktuře monokrystalů umístěných v Hórových hůlkách MONO, jejich vliv na elektromagnetické a energetické obaly (pole) lidského organismu stimuluje organismus k vytváření energetického obalu okolo těla. Tato energie se výborně hodí k myšlenkové kontrole. To je přesně důvod, proč byl v mnohých starověkých civilizacích křemen posvátným minerálem a proč Hórovy hůlky z monokrystalů byly neoddělitelnou součástí života a činnosti léčitelů z řad kněží. Ve své podstatě jsou Hórovy hůlky MONO něco jako myšlenkové zesilovače, které umožňují zacílit psychickou energii (impulz) na plnění konkrétních úkolů – například zastavit nebo potlačit některé negativní procesy v organismu. Tyto hůlky otevírají člověku speciální možnosti, ale je velmi důležité, aby uživatel pochopil nutnost ovládnutí směru a kvality svých myšlenek.

Uživatelé pracující s hůlkami pravidelně (nejlépe u moře nebo v lese), za tři týdny okolo sebe vytvoří až tří metrový obal (auru) a úplně obnoví svou energetickou bilanci. V dnešní době nemáme k dispozici žádný jiný nástroj, který by měl takový účinek. Vlastníci takovéto aury můžou vzít nemocného člověka do svého energetického pole a působit na poruchy v těle pacienta, a to bez použití svých rukou (bez přechodů), jednoduše a výhradně silou myšlenky, s představou, co by se mělo udát v nemocném orgánu. To otevírá zásadně odlišné možnosti pro diagnostiku a léčbu nemocných a pro rozvoj parapsychologického potenciálu. Toto téma bylo nepřímo popsáno v Poliklinice Medicínského centra Prezidenta Ruské Federace v Moskvě.

Během experimentu s Hórovými hůlkami byly na záznamu elektroencefalografu (EEG) zaregistrovány změny v bio-elektrické aktivitě mozkové kůry. Přestože Hórovy hůlky byly držené jenom po dobu patnácti minut, přístroje zaznamenaly:

  1. Hladké změny bio-elektrické aktivity mozkové kůry
  2. Snížení asymetrií mezi hemisférami v zadních částech
  3. Alfa-rytmus s frekvencí 10 Hz, který se stal stabilnější ve všech částech mozkové kůry (alfa vlnění se nachází jen u lidí)
  4. Polymorfní beta aktivity rostoucí v amplitudě ve všech oblastech mozkové kůry

Vysvětleme si nyní význam toho, co elektroencefalograf zaznamenal:

Už roku 1953 W. Grey, který studoval mozkové rytmy, navrhl tezi, že citlivost mozku na elektrické vlivy by mohla poskytovat spojení mezi lidskou bytostí a některými principy zaplavujícími všechno okolo nás! Je důležité poznamenat, že délka elektromagnetických vln s alfa-rytmickou frekvencí je velmi blízká obvodu zeměkoule a blízká přírodní rezonanci zemského ionosférického systému, ve kterém je délka hlavní rezonanční vlny blízká obvodu Země. 

Analýzou vazeb mezi mozkovými rytmy a elektromagnetickými poli v tenkých vlnových nosičích sférických vrstev mezi zemským povrchem a spodní ionosférou (dle Schumanna, 1952) Walter Grey a Warren MacCulloch došli k závěru, že alfa rytmus je charakteristickým procesem skenování myšlenkových obrazců při soustředění se na určité intelektuální problémy. V roce 1960 si Koenig a jeho spolupracovníci uvědomili blízkost mezi hlavní rezonanční frekvencí zeměkoule a lidským alfa rytmem.

V roce 1924 B. B. Kazhinsky spolu s V. L. Durovem pevně stanovil, že „vlny energie myšlení (elektromagnetické oscilace konkrétních frekvencí) vyzařované nervovou soustavou se od ní rozptylují všemi směry sférickým způsobem, vytvářejícím střídavé energie (elektromagnetické pole) pro každý bod v okolním prostoru. Každý bod v tomto prostoru (poli), bude mít měnící se potenciály pod vlivem vln energie mysli. Pokud se v cestě této myšlenkové energie nachází vhodný vodič/přijímač (nervový systém nějaké jiné živé bytosti), vyvolají v druhém organismu různé proudy charakteristické pro vyzařované myšlenkové informace.“

Hórovy hůlky jsou naladěny na stejnou frekvenci vibrací, jakou má naše planeta a rezonují tedy s jejími vibracemi. Právě z tohoto důvodu dokonce i krátký vliv Hórových hůlek na lidské psycho–fyzické pole a energetickou strukturu stimuluje soustředění na vlastní myslí vytvořené vnitřní obrazy, prohloubení transu a meditačního účinku. Vzhledem k tomu, že psychika obvykle potřebuje měsíce neustálých příprav na dosažení potřebné úrovně, používání Hórových hůlek MONO tréninkové časy podstatně zkracuje a efekt se zároveň výrazně zvyšuje, než když je dosažen obyčejným myšlením. Tento závěr poskytuje vědecké vysvětlení mechanizmu telepatické komunikace mezi lidmi, u kterých Hórovy hůlky MONO fungovaly jako zesilovače těchto schopností.

Více o obsahu Našich variací Celý set a Základní najdete níže na webu.

Wands of Horus Mono Základní
6 000 Kč
Energetický obal hůlek má výrazný stimulační a harmonizační účinek na pacienta a napomáhá vytváření a přenosu myšlenkových programů, tedy představ, obrazů vznikajících v lidském vědomí.
Hůlky mají také silnější stimulační efekt na energetickou strukturu uživatele založený na bázi podnětů dané struktury.
Spouští proces vnitřního skenování organizmu v interakci s energetickou strukturou uživatele – aurou – která poté sama začíná pracovat na daném patologickém problému.
Objednat
K regulování energetické rovnováhy v těle, harmonizaci BA-KA, meditačním účelům, obnově imunity používali starověcí Egypťané „Wands of Horus“ – kovové hůlky s různými výplněmi.

Certifikáty  Hórových hůlek

Starověcí Egypťané používali k regulaci energetické rovnováhy v těle Hórovy hůlky s různými druhy výplní. Jako výsledek mnohaletého výzkumu přihlížejícího ke starodávným textům bylo vyvinuto několik druhů Hórových hůlek.

Všechny druhy Hórových hůlek a materiály, z nichž jsou vyrobeny vložky do bot Bio-Stim, podstupují dvanáctidenní cyklus vystavení ve Velké pyramidě postavené přesně pro tyto účely. To dodává Hórovým hůlkám i vložkám do bot Bio-Stim speciální vlastnosti a umožňuje jim naladit se rychle a hluboce na lidský organizmus.

Všechny variace Hórových hůlek ( značka - Wands of Horus - v Rusku - Жезлы Гора ), pyramidy i vložky do bot Bio-Stim jsou chráněné patenty Ruské federace a mají všechny nezbytné certifikáty.

Varianta: Celý set obsahuje

 Hórovy hůlky dle výběru, 4 velké měděné plíšky, 20 malých měděných plíšků, 2 páry vložek do bot s měděnými a zinkovými vsuvkami, které stimulují první čakru, aktivují krevní oběh páteře, prostatu (u mužů), vaječníky (u žen) a nadledviny, a také speciální pásky, určené k držení Hórových hůlek přes noc, obal na Hórovy hůlky, certifikát.

Varianta: Základní

 Hórovy hůlky dle výběru,  speciální pásky, určené k držení Hórových hůlek přes noc, bavlněný obal na Hórovy hůlky, certifikát