VÁLKA BOHŮ A MYSTÉRIUM PLANETY NIBIRU ČÁST 1.

KAPITOLY Z LETOPISŮ SOLÁRNÍHO SYSTÉMU

Úryvek z knihy Velekněží (The Hierophants) od Valeryho Uvarova

„Válka bohů“ byla obrovskou kosmickou konfrontací, o níž se zmiňují legendy mnoha národů.

Vzpomínka na tyto události, přechovávaná po celá tisíciletí, je duchovním a etickým artefaktem nesmírného významu, protože „válka bohů“ byla zlomovým bodem nejen v historii civilizace planety Země, ale celé Sluneční soustavy.

„Válka Bohů“, Mahabharata

Ačkoli „válka bohů“ je považována za pouhý mýtus, její důsledky mají i nadále rozhodující vliv na osud naší civilizace. Nejkrvavější konflikty lidstva současné doby jsou ozvěnou a odrazem této války.

SUMERSKÁ KRONIKA

NINHURSAG-ANU – IN , Enlilův nebeský disk

Informace o „válce bohů“ jsou dohledatelné v historických letopisech. Události zde popsané jsou však mnohem starší než texty, které o nich vyprávějí. Dělí je nejméně 6 000 – 8 000 let – obrovské časové rozpětí ve srovnání s lidským životem, existencí etnické skupiny a civilizace jako takové.

Během této doby bylo lidstvo podrobeno velkým útrapám, jejichž cílem mimo jiné bylo vymýtit z paměti lidstva část historie spojené s úzkým kontaktem mezi obyvateli Země a zástupci vysoce rozvinuté mimozemské civilizace. Lidstvo mělo zapomenout na vše, co kdy získalo z rukou bohů, jakož i na události a na ty, kteří byli jejich svědky a účastnili se jich – naše vzdálené předky. Jak oni, tak jejich duchovní dědictví měli zmizet z paměti lidstva.

Za tímto účelem byl po skončení „války bohů“ zahájen dlouhodobý program degenerace civilizace Země. 15 000 let trvající nerovný boj vůle a mysli proti silám, kterým pozemské lidstvo nikdy předtím nečelilo.

Vzhledem k takto velkému časovému úseku se to, co se zachovalo ve starověkých kronikách, podobá rozmanité ozvěně velmi vzdálených událostí s velkým počtem historických přesahů. Mnoho sumerských slov bylo přeloženo nesprávně. Přesný překlad vyžaduje vědět, o čem daný text pojednává.

Každý, kdo se těmito texty zabývá, se nevyhnutelně setká s lingvistickými interpretacemi, které sice znějí přesvědčivě, ale ve skutečnosti buď postrádají logiku, nebo jsou na hranici úplné absurdity.

Příčiny a důsledky „války bohů“ popsané v sumerských letopisech je třeba znovu interpretovat na základě zdravého rozumu, památek jiných civilizací, odkazu našich předků a naší intuice, pocházející z hloubek naší genetické paměti.

KDO BYLI SUMEŘI

Byla doba, kdy na Zemi žili lidé, jež měli vzdálené spojení s těmi, které dnes historici nazývají Sumerové, Akkaďani nebo Babyloňané. Tito lidé, kteří byli v přímém kontaktu s bohy, existovali před více než 14 000 lety. Kromě vědomostí z těchto národů nezůstalo nic, přestože historici trvají na tom, že prozkoumávají hmotné stopy této velmi starověké a vysoce rozvinuté sumerské civilizace, jež byla kdysi ve své dokonalé podobě stvořena bohy, od nichž také obdržela holistické poznání matematiky, medicíny, astronomie a architektury a další vědomosti.

Často ale i pouhý letmý pohled na vykopávky v těchto archeologických lokalitách stačí k tomu, aby se člověk přesvědčil o poměrně nízkých architektonických a stavebních schopnostech těch, kdo tyto budovy kdysi stavěli.

„Mari“ ziggurat (dnešní Sýrie)
Celkový pohled na archeologické naleziště Uruk ve Warce v Iráku. Místo Uruk bylo objeveno v roce 1849 Williamem Kennett Loftusem, který vedl první vykopávky v letech 1850 až 1854. Arabské jméno Babylonia, al-ʿIrāq, je považováno za odvozené od jména Uruk.

Nejen v architektuře, ale například i v duchovní a literární sféře, tam všude se objevují zjevné nesrovnalosti, na nichž se uplynulá tisíciletí podepsala zásadní záměnou pojmů.

VÁLKA BOHŮ

Hlíněná destička VA-243 – 2500 BCE

Legendy a tradice různých národů obsahují zajímavé odkazy na nejdůležitější události „války bohů“. Mahábhárata, Enúma eliš, Epos o Gilgamešovi, jakutský epos Oloncho, Ragnarök neboli „soumrak bohů“ a další naznačují, že šlo o válku vedenou civilizacemi Marsu a Faetónu proti některým jejich galaktickým sousedům, které si chtěli podrobit, aby rozšířili sféru svého vlivu. K hlavním vojenským konfliktům „války bohů“ nedošlo v naší Sluneční soustavě, ale za jejími hranicemi. Podle kronik, tato dlouhotrvající „válka bohů“, jejíž smutný vrchol se jistě ocitne v budoucích knihách o dějinách vesmírných válek, skončila zdrcující porážkou civilizací Marsu a Faetónu.

Válka v Kurukshetře

VÁLKA BOHŮ A CO SE VLASTNĚ STALO

Na začátku své galaktické válečné mise byly civilizace Marsu a Faetónu vysoce rozvinuté a technicky dobře vybavené. S velkým úspěchem prováděli vojenské operace ve větší části naší galaxie. A to natolik úspěšně, že už před 13 000 lety to vyneslo Marsu pověst nepřemožitelného boha války.

Vojenské útoky na Mars a Faetónu přivedly řadu galaktických civilizací na pokraj katastrofy. Ve snaze odvrátit hrozbu a zastavit další marťanskou expanzi se uchýlily k zoufalému a neobvyklému kroku.

Každých 33 miliónů let prochází naše Sluneční soustava proudem asteroidů.  Jeden takový asteroid o velikosti 10 km stál před 66 miliony lety za vymřením téměř všech dinosaurů. Zanechal za sebou Chicxulubský kráter o průměru okolo 180 km a hloubkou 17 km.

Chicxulubský kráter

O 33 milionů let později za sebou tento proud zanechal řadu „hvězdných ran“ (astroblemů), z nichž největší je Popigajský kráter o průměru 130 kilometrů v severní Sibiři. V okruhu několika tisíc kilometrů veškerý život vyhasl, řeky a jezera se odpařily.


Popigajský astroblem v severní Sibiři

Tento proud asteroidů způsobil Sluneční soustavě mnoho problémů a více než jednou zničil rozvoje inteligence schopné životní formy. Proto před přibližně 20 000 lety řada civilizací společně vybudovala obranný komplex pro Sluneční soustavu. Šlo o instalaci zařízení pro sledování, odpalování a obranu proti asteroidům na téměř všechny planety Sluneční soustavy. Některá z těchto zařízení se nacházejí i na Zemi.

Konec první části


Přeložila: Marty Fabiánová

Jiří Plucnar
Pracuji jako Test engineer ve společnosti Tieto. Jako koníček jsem si spolu se svým bratrancem pořídil tento web, abychom mohli šířit informace, které se často, nebo vůbec neobjevují v mainstream mediích. Zajímám se o téma pyramid, osobního rozvoje a alternativního pohledu na svět kolem nás.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.