Vliv Hórových hůlek na energii těla

Vliv Hórových hůlek na lidský energetický systém

 

Krásný den Všem návštěvníkům. Tímto článkem bych se chtěl s Vámi podělit o své poznatky z mého soukromého výzkumu pomocí přístroje na měření energie těla Bio-Well, jak funguje takový přístroj se můžete podívat v mém dřívějším článku zde: http://energyoflife.cz/zarizeni-bio-well-na-mereni-energie-tela/). Jelikož vlastním Hórovy hůlky, zajímalo mě, jaký mají vliv na člověka a jeho energetický systém. V tomto článku Vám nabídnu pohled na srovnání dvou měření mé osoby (mám k dispozici další měření, které hodlám spracovat podle zájmu o tento typ informací ohledně vlivu Hórových hůlek na lidský energetický systém).

Cíl měření: Změřit a porovnat vliv Hórových hůlek na lidský energetický systém

Průběh experimentu:

 1. Kalibrace přístroje Bio-Well před měřením
 2. Měření přístrojem Bio-Well před použitím Hórových hůlek
 3. Použití Hórových hůlek (držení hůlek v rukou po dobu cca 3h 30 min.)
 4. 30 minut pauza před kontrolním měřením (tak, aby byl dostatek času na projevení změn)
 5. Měření přístrojem Bio-Well po použití Hórových hůlek

Pro zkrácení výsledné délky článku se v textu zaměřím pouze na porovnání naměřených hodnot před použitím Hórových hůlek a výsledcích měření po použití hůlek. Pro správnost naměřených dat jsem provedl kalibraci přístroje tak, aby se vyloučily vlivy okolí na naměřené hodnoty, a abych dodržel předepsané postupy. Dvě hodiny před samotným měřením jsem nejedl žádné jídlo, abych mohl vyloučit energetickou ztrátu, která se projeví při aktivním fungování trávící soustavy. Při používání Hórových hůlek jsem měl k dispozici také vložky do bot Bio-Stim, které jsou dodávány v setu s Hórovými hůlkami a společně tvoří energetický obvod pro lidský organismus více na Naší stránce. Všechna data z měření mám k dispozici, pokud bude zájem mohu Vám je zaslat na email (můžete nás kontaktovat zde). Nyní se přesuneme k samotnému porovnání mého měření.

  Výsledky porovnání měření před a po použití Hórových hůlek

Lidské Energetické Pole je nejcitlivějším odrazem fyzického, emočního, a v některých případech spirituálního stavu člověka. Obraz energetického pole, vytvořený v softwaru Bio-Well, je založen na myšlenkách Tradiční Čínské Medicíny a ověřen 18 lety klinických zkušeností stovek lékařů s mnoha tisíci pacienty. Bio-Well není lékařský přístroj, není určen pro lékařskou diagnostiku. Umožňuje provádění energetických analýz.

  1. Jako první se podíváme na porovnání energie pro levou stranu mé osoby a jakým způsobem se projevila práce s Hórovými hůlkami na můj organismus. Na obrázku vidíme vlevo energetický stav mého těla před použitím Hórových hůlek. Na první pohled si všimneme, že energetické pole není homogenní. Vidíme, kde je nedostatek energie, kde energie chybí. Důležitý údaj se nachází pod obrázkem, zde vidíme hodnotu energie 35 Joulů (x10-2). Pokud se podíváme na pravou část obrázku, tak si všimneme, jak se mé energetické pole pro jednotlivé orgány a systémy orgánů zlepšilo. Energie těla se zvětšila na hodnotu 45 Joulů (x10-2) což je výrazný posun.
  2.  Druhý obrázek nám ukáže stav energie pro pravou stranu. Opět si všimneme, jak na druhém obrázku vlevo je mé energetické pole jednotlivých orgánů a systémů orgánů nestabilní, místy přerušené s chybějící energií, která je na hodnotě 33 Joulů (x10-2). Na obrázku vpravo pak vidíme stav energie těla po použití Hórových hůlek. Chybějící energie byla obnovena a celkové pole se ustálilo bez výrazných narušení na hodnotě 43 Joulů (x10-2). Opět výrazný posun oproti stavu před použitím Hórových hůlek.
  3. Třetí obrázek nám ukáže celkový stav energie těla při pohledu zepředu. Opět si všimneme na obrázku vlevo, jaký byl energetický stav mého těla před použitím Hórových hůlek (místy nedostatek energie, větší výboje, neustálené pole). Naměřená hodnota energie byla 54 Joulů (x10-2). Po použití Hórových hůlek se má energie viditelně zlepšila s naměřenou hodnoutou energie 69 Joulů (x10-2). Pole se vyrovnalo, nejsou patrné žádné ůbytky energie pro jednotlivé orgány a systémy orgánů. Výrazná změna, která je vidět na první pohled. Vliv Hórových hůlek se zde porjevil v celkovém nárustu energie těla a jeho harmonizaci a stabilizaci energetického pole.
  4. Čtvrý obrázek nám ukáže výsledky srovnání pro energetická centra mého těla (čakry), jejich zarovnání (vychýlení energetických center od středové osy harmonie, buď vlevo nebo vpravo), kapacitu energie (poznáme to podle velikosti jednotlivých kruhů pro daná energetická centra). Vlevo vidíme stav energetických center před použitím Hórových hůlek. Povšimneme si hodnoty Vyrovnání a Indexu, které byly 84% pro Vyrovnání a 77% pro Index. Dále si pak všimněte velikosti kruhů pro jednotlivá energetická centra, jejich velikost určuje energetickou kapacitu. Při srovnání vidíme, že před použitím Hórových hůlek byla kapacita výrazně nižší (naměřené hodnoty mám i v číselné podobě, bohužel na obrázku nejsou dané hodnoty vidět) naopak je patrný posun v hodnotách pro Vyrovnání a Index po použití Hórových hůlek, kde naměřené hodnoty byly pro Vyrovnání 93% a Index 100% viditelná je i změna v kapacitě jednotlivých energetických center. Vidíme zde patrný posun ve vyrovnání energetických center po použití Hórových hůlek. 
  5. Na pátém obrázku vidíme grafy znázorňující několik naměřených údajů. Emoční tlak, Energie, Symetrie levé/pravé strany, bilanci orgánů. Oranžová barva v grafu znázorňuje hodnoty pro měření před použitím Hórových hůlek, fialová pak pro naměřené hodnoty po použití Hórových hůlek. Hodnota emočního tlaku se výrazně snížila, energie těla narostla, symetrie levé a pravé strany se mírně snížila a však zůstala v zelených hodnotách tzn. normální stav. Bilance orgánů se pak výrazně zlepšila – to si ukážeme na podrobnějsím grafu níže.
  6. Na šestém a sedmém obrázku vidíme Bilanci orgánů tzn. rozdíl energie pro levou a pravou stranu. Zvýrazněné pruhy odpovídají významnému rozdílu mezi energií daného systému nebo orgánu. V pozadí vidíme v jaké energetické hladině se daná nerovnováha nachází. Červená barva je nízká hladina energie, oranžová je snížená, zelená je normální, slabě žlutá je stoupající a tmavě žlutá je vysoká hladina. Vidíme, že před použitím Hórových hůlek se projevila velká nerovnováha mezi pravou a levou stranou pro 17 orgánů nebo systémů orgánů. Na sedmém obrázku pak vidíme výrazné zlepšení v celkové vyrovnanosti energie pro dané orgány a systémy orgánů tzn. vidíme jaký měly Hórovy hůlky vliv na celkovou harmizaci energie pro dané orgány mého těla.                                                                                    Měření po použití Hórových hůlek  obr.7 
  7. V následujícím grafu si ukážeme, jak vypadal energetický nárust po použití Hórových hůlek pro jendotlivé orgány (Srovnání nám ukazuje Obr.9). Energetická rezerva (Obr.8) je určena pro analýzu funkčního stavu lidského těla výpočtem Energetického parametru daného orgánu. Představuje energetickou rezervu různých buněk těla. Červená linka znázorňuje aktuální zásoby energie pro jednotlivé orgány, oranžová pak zobrazuje Zdravotní stav. Srovnání se Zdravotním stavem demonstruje úroveň energie v buňkách v porovnání s energií, která je v daný moment používána. Je vhodné, aby byl obrys energetické rezervy širší / větší než obrys Zdravotního stavu (platí pouze po aplikování správné kalibrace zařízení).                                                                                                                                                                                                Obr.8                                                                                                                  Obr.9

 

Závěr

Po shlédnutí výsledků z mého měření je i laikovi (na přístroj Bio-Well a jeho software), který se na první pohled podívá na přiložené grafické znázornění jasné, jaký mají vliv Hórovy hůlky na lidský energetický systém. V mém případě se jejich vliv projevil v nárustu energie, která pak byla k dispozici pro normální fungování orgánů, jelikož při nadměrném vyčerpání organismu dochází k projevení na fyzické urovni v podobě nemocí, je tento účinek Hórových hůlek velice prospěšný. Dále jejich schopnost harmonizovat dva proudy energie BA- KA v egyptské tradici, se projevila na celkovém vyrovnání mého těla pro pravou a levou stranu, také pak na vyrovnání mých energetických center. Doufám, že se Vám článek líbil a informace v něm obsažené Vám ukázaly, jaký kvalitní pomocník v podobě Hórových hůlek je Nám k dispozici.

Pokud Vás zajímá, jaký je mechanismus působení Hórových hůlek na lidský organismus, pak neváhejte a navštivte Náš článek.

V případě dotazů Nás neváhejte kontaktovat.

 

Na úplný závěr si ukážeme, jak vypadal můj 3-D obraz energetického pole před a po použití Hórových hůlek. Výsledek posuďte sami 🙂 Děkujeme za pozornost pokud jste článek dočetli až sem.

 

Jiří Plucnar
Pracuji jako Test engineer ve společnosti Tieto. Jako koníček jsem si spolu se svým bratrancem pořídil tento web, abychom mohli šířit informace, které se často, nebo vůbec neobjevují v mainstream mediích. Zajímám se o téma pyramid, osobního rozvoje a alternativního pohledu na svět kolem nás.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.